Document
gepubliceerd op 06 juli 2016

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van ma Bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022275
pub.
06/07/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022275

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016203451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake s type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijd type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 9 juni 2016, bij de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° op voordracht van de verzekeringsinstellingen : - de heren DEBBAUT Bernard en DE PIERRE Jacky, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DE BAERDEMAEKER Els en VAN ELSHOCHT Viviane en de heren CLINCKERS Carl, COPPENS Hugo en NELIS Gustaaf, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° op voordracht van een representatieve organisatie van het apothekerskorps : - Mevr.FAUT Inge, in de hoedanigheid van werkend lid; - Mevr. RAMAEKERS Karen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 3° op voordracht van de representatieve verenigingen van de ziekenhuisapothekers : - Mevr.VERHELLE Katy en de heer BUYLE Franky, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DE BROE Sarah, DE ROUCK Katrien en VERBIEST Annick en de heer DERYCKERE Koen, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 4° op voordracht van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen : - de heer WUYTS Yves, in de hoedanigheid van werkend lid; - Mevr. MOENS Isabel en de heer TUERLINCKX Maurice, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 5° op voordracht van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen : - de dames REYNS Marlène en VANHOLEN Kathleen, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DEBONNET Serena, DE KOSTER Katelijne, LUTS Inge en VAN DAMME Siska en de heer DEBEN Johan, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 6° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verpleegkundigen : - de dames SCHEEPMANS Kristien en VAN DEUREN Ingrid, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames SANDRA Lieselotte en VAN HOEK Mariette en de heren CLAES Dirk, HEIRSTRATE Luc en PAQUAY Louis, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 7° op voordracht van de representatieve verenigingen van de bandagisten : - de heren DESCHOOLMEESTER Edmond en RAES Benny, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren DEMOLDER Stephan, QUY Philip, SPRONKEN Leonardus, van MEURS Johny, VERMEIREN Patrick en VOSSEN Mark, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 8° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthopedisten : - de heren DESCHOOLMEESTER Edmond en RAES Benny, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren COENEN Lucien, DEMOLDER Stephan, KESTELYN Frank, RITS Jan, VANHOUTTE John en VOSSEN Mark, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 9° op voordracht van de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten : - Mevr.BEVERNAGE Astrid en de heer COBBAERT Eugène, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 10° op voordracht van de representatieve verenigingen van de logopedisten : - de heer BOEY Ronny, in de hoedanigheid van werkend lid; - de heer AERTS Glenn, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 11° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthoptisten : - Mevr.MEEUS Anne-Marie en de heer CLAEYS Jeroen, in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. SWEELSSEN Anne-Marie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 12° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten : - de dames LEIRS Els en VERBIEST Annick, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DE ROUCK Katrien en VERHEYEN Véronique en de heer DERYCKERE Koen, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 13° op voordracht van de representatieve verenigingen van de revalidatiecentra : - Mevr.BETRAINS Chantal en de heer DE SMET Jean, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren FRANCEUS Erwin en THEETEN Herman, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 14° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34,11° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - de dames HULPIAU Pascale en VAN den BROECK Clara, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames BAERT Veerle en MAHIEU Saskia en de heren PEETERS Christiaan en VAN de WYGAERT Roel, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 15° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34,12° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - de heer MARCOEN Daniël, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames HERPELS Ann, PAUWELYN Ludewei en VANDEKERCKHOVE Jo en de heren VAN de WYGAERT Roel en WUYTS Yves, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Kamer, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 8 juni 2020 : 1° op voordracht van de representatieve organisaties van het apothekerskorps : - de heer VOS Dirk, in de hoedanigheid van werkend lid; - de heren DERWAEL Kristof en VAN ROOSMALEN Frank, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° op voordracht van de representatieve verenigingen van de ziekenhuisapothekers : - Mevr.VERBEKE Sofie en de heren ALLEWAERT Junior en STRAGIER Marnik, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 3° op voordracht van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen : - Mevr.VAN den BROECK Clara, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 4° op voordracht van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen : - Mevr.SCHEERLINCK Katrien, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 5° op voordracht van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen : - de heer MAES Peter, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;6° op voordracht van de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten : - de dames HANSSENS Kristin en VAN PASSEL Martine, in de hoedanigheid van werkende leden;7° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthoptisten : - de dames ALVES CARDOSO Veronica, BEELEN Liesbet en VAN DESSEL Julie, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;8° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten : - Mevr.DE BROE Sarah en de heren ALLEWAERT Junior, BUYLE Franky en STRAGIER Marnik, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 9° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 11° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - de dames DEMAERSCHALK Melanie en DIERCKX Dorien en de heer DE SAEGER Patrick, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;10° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 12° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - Mevr.VAN den BROECK Clara, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames SCHOUBS Rita en VERPOORTEN Rika, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^