Document
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Parit

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206530
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206530

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de duur van het mandaat van de leden van de navolgende paritaire comités en paritaire subcomités verstrijkt op: Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor het groefbedrijf (nr.102) 06.05.2017 2. Paritair Comité voor de banken (nr.310) 12.05.2017 3. Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf (nr.215) 13.05.2017 4. Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge (nr.301.05) 15.05.2017 5. Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (nr.226) 20.05.2017 6. Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen (nr. 307) 02.06.2017 7. Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters (nr.107) 10.06.2017 8. Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (nr.328.03) 10.06.2017 9. Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid (nr.128.03) 14.06.2017 10. Paritair Comité voor de steenbakkerij (nr.114 ) 04.07.2017 11. Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (nr.202) 07.07.2017 12. Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (nr.130) 21.07.2017 13. Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (nr.207) 24.07.2017 14. Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (nr.152) 28.07.2017 15. Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (nr.323) 01.08.2017 16. Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder (nr.128.05) 08.08.2017 17. Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest (nr.328.01) 11.08.2017 18. Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (nr.202.01) 12.08.2017 19. Paritair Comité voor de casinobedienden (nr.217) 21.08.2017 Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in een paritair comité of subcomité.

De vakorganisaties van werkgevers die niet aan deze criteria beantwoorden, kunnen vragen om te worden erkend in een welbepaalde bedrijfstak (artikel 3, eerste lid, 3).

De geïnteresseerde organisaties worden verzocht om, binnen de maand die volgt op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij wensen vertegenwoordigd te zijn en het bewijs te leveren van hun representativiteit.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de organisaties zich richten tot de administratie (tel. 02-233 40 99).


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^