Document
gepubliceerd op 31 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst. - Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 21 juli 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenov M.

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017013057
pub.
31/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013057

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst. - Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 21 juli 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam, aan :

M. VAN ACKER Koen I N, Attaché, 1er mars 2017

M. VAN ACKER Koen I N, Attaché, 1 maart 2017

M. NAVEAU Evelyne M L J, Attaché, 1er juin 2017

M. NAVEAU Evelyne M L J, Attaché, 1 juni 2017

M. GOOSSENS Etienne G A, Conseiller, 1er juillet 2017

M. GOOSSENS Etienne G A, Adviseur, 1 juli 2017

M. MARIAGE Philippe F E G, Conseiller, 1er juillet 2017

M. MARIAGE Philippe F E G, Adviseur, 1 juli 2017

M. VLEMINCKX Jean-Marc J P G, Conseiller, 1er juillet 2017

M. VLEMINCKX Jean-Marc J P G, Adviseur, 1 juli 2017

M. HERMANS Myriam C H, Conseiller, 1er août 2017

M. HERMANS Myriam C H, Adviseur, 1 augustus 2017

M. SAELENS Anne-Marie C C, Conseiller, 1er août 2017

M. SAELENS Anne-Marie C C, Adviseur, 1 augustus 2017

M. SCHILS Jean-Pierre G N, Conseiller, 1er août 2017

M. SCHILS Jean-Pierre G N, Adviseur, 1 augustus 2017

M. BEURLET Yves J J M T E G, Conseiller, 1er novembre 2017

M. BEURLET Yves J J M T E G, Adviseur, 1 november 2017

M. DE VLEESCHAUWER Rudy A, Conseiller, 1er novembre 2017

M. DE VLEESCHAUWER Rudy A, Adviseur, 1 november 2017

M. FATICONI Patrice J F, Conseiller, 1er novembre 2017

M. FATICONI Patrice J F, Adviseur, 1 november 2017

M. HEEREN Veronika A, Conseiller, 1er novembre 2017

M. HEEREN Veronika A, Adviseur, 1 november 2017


De betrokkenen worden gemachtigd om de eretitel van hun ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^