Document
gepubliceerd op 03 januari 2018

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206971
pub.
03/01/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206971

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018200274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake beroepsopleiding, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 16 en de programma's 06 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II voor preventieadviseur, ingericht door het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid-Arbeiders (INOM), Bluepoint Brussels, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, erkend tot het einde van de cyclus van de cursussen die eindigen op 30 juni 2021.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^