Document
gepubliceerd op 23 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders en een voorzitter van BRUGEL BRUGEL, de reguleringscommissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die enerzijds voor de overheid een De Bru

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011322
pub.
23/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011322

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders en een voorzitter van BRUGEL BRUGEL, de reguleringscommissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die enerzijds voor de overheid een adviesopdracht over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkten vervult, en anderzijds een opdracht van controle van de waterprijs.

De Brusselse Regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders (m/v) en een voorzitter (m/v) van BRUGEL. De exacte benoemings- en bezoldigingsvoorwaarden van de bestuurders worden nader omschreven in het Regeringsbesluit van 7 september 2017 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de vergoedingen en voordelen

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^