Document
gepubliceerd op 20 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst - Ecaussines-d'Enghien. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij konin Dit be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011705
pub.
20/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011705

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst - Ecaussines-d'Enghien. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de Federale Overheid economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, op artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Heilig-Hart te Ecaussines-d'Enghien in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Pieter, te Haine-Saint-Pierre, omgevormd en, in artikel 2, wordt de plaats van onderpastoor ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Heilig-Hart te Ecaussines-d'Enghien naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Gillis, te Fayt-lez-Manage, overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^