Document
gepubliceerd op 22 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 3 mei 2018 wordt Mevrouw HARPIGNY Anne-Christine met ingang van 1 februari 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voor Deze term

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014837
pub.
22/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014837

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 3 mei 2018 wordt Mevrouw HARPIGNY Anne-Christine met ingang van 1 februari 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^