Document
gepubliceerd op 07 februari 2018

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid Beslissing van 25 januari 2018 van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger Bij bes

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030272
pub.
07/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030272

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid Beslissing van 25 januari 2018 van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger ambt van adjunct-directeur-generaal Bij beslissing van 25 januari 2018 van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, wordt de heer Paul VANHOLSBEECK voorlopig aangesteld voor de uitoefening van een hogere functie van adjunct-directeur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, vanaf 1 februari 2018 en voor een periode die loopt tot uiterlijk 31 juli 2018.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^