Document
gepubliceerd op 28 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 januari 2018, heeft de heer Ceuppens P., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie Nederlands

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018201516
pub.
28/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201516

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 januari 2018, heeft de heer Ceuppens P., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 februari 2018.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 1 februari 2018, heeft mevr. Cassiers M., rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 februari 2018.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 20 februari 2018, werd de heer Schreurs P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 5 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Hasselt, te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 23 oktober 2017, werd de heer Vanden Poel W., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 26 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 6 maart 2018, werd de heer Van Poucke R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 3 april 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Dendermonde, te blijven uitoefenen.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^