Document
gepubliceerd op 04 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Bevordering van een adviseur-generaal arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, dat in werking (...) Het beroep to

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018203481
pub.
04/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203481

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Bevordering van een adviseur-generaal arts-inspecteur (klasse A4) Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018012717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat in werking treedt op 1 juli 2018, wordt de heer TAVERNIER Philip bevorderd door verhoging in klasse A4 met de titel van adviseur-generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Centrale diensten - Directie controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^