Document
gepubliceerd op 16 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-general Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan en in een plaats van onderpastoor, overdracht van plaatsen van onderpastoor

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012379
pub.
16/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012379

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-general Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan en in een plaats van onderpastoor, overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sluiten, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Christus Koning, te Aarschot, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Aarschot, omgevormd, in artikel 2, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Heilig Hart van Jezus, te Oudenberg, in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Antonius Abt, te Wolfsdonk, omgevormd, in artikel 3, wordt een plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Christus Koning, te Aarschot, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Pieter, te Langdorp, overgedragen, en, in artikel 4, worden twee plaatsen van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Christus Koning, te Aarschot, naar twee plaatsen van onderpastoor bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Aarschot, overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2019.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^