Document
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Notariaat Voor de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat worden volgende leden aangewezen: - Notarissen: • Effectief lid: de heer Clercx Y., notaris ter standplaats Genk; • Effectief lid: de heer Verhamme S., notaris te • Plaatsv

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015287
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015287

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Voor de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat worden volgende leden aangewezen: - Notarissen: • Effectief lid: de heer Clercx Y., notaris ter standplaats Genk; • Effectief lid: de heer Verhamme S., notaris ter standplaats Tielt; • Plaatsvervangend lid voor de heer Van Den Haute D, notaris ter standplaats Lennik: mevr. Gillardin C., notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton) • Plaatsvervangend lid voor mevr. Verguts M., notaris ter standplaats Hamme: de heer Adriaens M., notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het tweede kanton) - Magistraat: • Effectief lid: mevrouw Goossens N., rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; - Docent of hoogleraar: • Plaatsvervangend lid voor de heer Rutten S., hoofddocent aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen: de heer Voet S., hoofddocent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de "KULeuven"; - Externe leden: • Effectief lid: de heer Traest Ph., buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent; • Plaatsvervangend lid voor de heer Traest Ph., buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent: mevr. Desticker L., advocaat.

Zij zijn aangewezen voor een termijn die ingaat vanaf heden en eindigend op 30 juni 2023. - vervanging van een plaatsvervangend lid-magistraat • Plaatsvervangend lid ter vervanging van mevr. Mortier R.: mevr.

Cardoen I., vrederechter kanton Ninove;

Zij wordt aangewezen voor een termijn die ingaat vanaf heden en eindigend op 30 juni 2021.

Voor de Franstalige benoemingscommissie worden volgende leden aangewezen: - Notarissen: • Effectief lid: de heer Jonckheere J.-B., notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het vijfde kanton); • Effectief lid: de heer Dugardin X., notaris ter standplaats Namen (grondgebied van het eerste kanton) • Plaatsvervangend lid voor de heer Dugardin X., notaris ter standplaats Namen (grondgebied van het eerste kanton: de heer van Doorslaer de ten Ryen Th., notaris ter standplaats Geldenaken; • Plaatsvervangend lid voor de heer Stiers R, notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het eerste kanton: de heer Béchet M., notaris ter standplaats Etalle; - Magistraat: • Effectief lid: mevr. Babette D., rechter in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant; - Docent of hoogleraar: • Plaatsvervangend lid voor de heer Georges F., gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de "Université de Liège": de heer Moreau P., hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de "Université de Liège"; - Externe leden: • Effectief lid: mevr. Clavie M., advocaat; • Plaatsvervangend lid voor mevr. Corman S., politiek secretaris bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers: mevr. Louis A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.

Zij zijn aangewezen voor een termijn die ingaat vanaf heden en eindigt op 30 juni 2023.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^