Document
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders geschillen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19369 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019205253
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019205253

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders geschillen (m/v/x) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19369 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^