Document
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wijzigingen aan het statuut van de medewerkers van de Voorzitter en van de Eerste Ondervoorzitter van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 15 november 2019, wijzigingen aan te brengen aan het statuut van de Deze wi

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2020040337
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040337

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Wijzigingen aan het statuut van de medewerkers van de Voorzitter en van de Eerste Ondervoorzitter van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 15 november 2019, wijzigingen aan te brengen aan het statuut van de medewerkers van de Voorzitter en van de Eerste Ondervoorzitter van het Parlement.

Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikelen bevinden zich in het integraal verslag van voormelde vergadering.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^