Document
gepubliceerd op 14 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf (...) A. Ziekte- en invalidit

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020200618
pub.
14/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200618

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 105,10 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2020, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd: A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 14.06.2019). 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid: a) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2020 .. . . . 86,46 EUR 2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid): • Niet regelmatige werknemer: - met gezinslast .. . . . 48,87 EUR - zonder gezinslast . . . . . 36,16 EUR 3. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid: a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend voor 1 oktober 1974: - met gezinslast .. . . . 56,82 EUR - zonder gezinslast . . . . . 38,03 EUR b) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 oktober 1974 tot en met 31 december 2002: - met gezinslast .. . . . 89,96 EUR - alleenstaande . . . . . 76,12 EUR - samenwonende . . . . . 55,36 EUR c) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004: • Invalide voor 1 januari 2005 - met gezinslast .. . . . 88,20 EUR - alleenstaande . . . . . 74,63 EUR - samenwonende . . . . . 54,28 EUR • Invalide vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 - met gezinslast . . . . . 89,96 EUR - alleenstaande . . . . . 76,12 EUR - samenwonende . . . . . 55,36 EUR d) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006: • Invalide voor 1 januari 2007 - met gezinslast .. . . . 89,96 EUR - alleenstaande . . . . . 76,12 EUR - samenwonende . . . . . 55,36 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 - met gezinslast . . . . . 90,86 EUR - alleenstaande . . . . . 76,88 EUR - samenwonende . . . . . 55,92 EUR e) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 • Invalide voor 1 januari 2009 - met gezinslast .. . . . 90,86 EUR - alleenstaande . . . . . 76,88 EUR - samenwonende . . . . . 55,92 EUR • Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010(1) - met gezinslast . . . . . 91,59 EUR - alleenstaande . . . . . 77,50 EUR - samenwonende . . . . . 56,36 EUR f) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 • Invalide voor 1 januari 2009(2) - met gezinslast .. . . . 90,14 EUR - alleenstaande . . . . . 76,27 EUR - samenwonende . . . . . 55,47 EUR • Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 - met gezinslast . . . . . 90,86 EUR - alleenstaande . . . . . 76,88 EUR - samenwonende . . . . . 55,92 EUR g) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009: • Invalide voor 1 januari 2011 - met gezinslast .. . . . 90,86 EUR - alleenstaande . . . . . 76,88 EUR - samenwonende . . . . . 55,92 EUR • Invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011(1) - met gezinslast . . . . . 91,50 EUR - alleenstaande . . . . . 77,42,EUR - samenwonende . . . . . 56,31 EUR h) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 • Invalide voor 1 april 2015 (2) - met gezinslast .. . . . 92,59 EUR - alleenstaande . . . . . 78,34 EUR - samenwonende . . . . . 56,98 EUR • Invalide vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2017 - met gezinslast . . . . . 93,75 EUR - alleenstaande . . . . . 79,32 EUR - samenwonende . . . . . 57,69 EUR i) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2016 • Invalide vanaf 1 januari 2020 - met gezinslast .. . . . 93,66 EUR - alleenstaande . . . . . 79,25 EUR - samenwonende . . . . . 57,64 EUR 4. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid): • Niet regelmatige werknemer: - met gezinslast .. . . . 48,87 EUR - zonder gezinslast . . . . . 36,16 EUR 5. Maximum daguitkering voor moederschap, geboorteverlof, adoptie, pleegouderverlof en werkverwijdering: a) Begin moederschap, geboorteverlof, adoptie, pleegouderverlof en werkverwijdering • Vanaf 1 januari 2020 - Geboorte, adoptie en pleegouder 82 % .. . . . 118,16 EUR - Moederschap • 79,50 % . . . . . 114,56 EUR • 75 % . . . . . 108,07 EUR - Werkverwijdering • 60 % . . . . . 86,46 EUR • 78,237 % . . . . . 112,74 EUR (1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap.(2) Deze rubriek betreft de buitenlandse verzekerde gerechtigden die erkend zijn in de invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben I.Stelsel der zeelieden Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 14.06.2019). 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid: categorie XXIV (aanvang ziekte vanaf 01/01/2020) .. . . . 86,46 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid: • Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2020: - gewoon bedrag .. . . . 93,66 EUR - bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 62,68 EUR 3. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer: a) met gezinslast .. . . . 48,87 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 36,16 EUR B. Pensioenen I. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen) Krachtens de wet van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020 sluiten tot uitvoering van het ontwerp van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 (B.S. 17.06.2019). 1. Gezinsbedrag a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 12.919,99 EUR b) Maximumbedrag wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 15.274,22 EUR c) Maximumbedrag wanneer de aanvrager en zijn echtgenoot het genot hebben bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 17.628,45 EUR 2. Bedrag alleenstaande: a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 9.690,17 EUR b) Maximum bedrag wanneer de aanvrager het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 12.044,40 EUR II. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). a) Basisbedrag (samenwonende) .. . . . 9.054,25 EUR b) Basisbedrag x 1,5 (alleenstaande) .. . . . 13.581,38 EUR C. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 12 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019202901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (B.S. 21.06.2019). 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming: a) categorie A .. . . . 7.523,29 EUR b) categorie B .. . . . 11.284,94 EUR c) categorie C .. . . . 15.250,89 EUR D. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 14.06.2019). a) samenwonende .. . . . 7.520,85 EUR b) alleenstaande .. . . . 11.281,30 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 15.246,08 EUR


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^