Document
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers - expert ICT bij de arbeidsrechtbank Gent en de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen (niveau B) voor de rechterlijke orde. - Selectienummer : ANG20022 Solliciteren k(...) De gedetai

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020200631
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200631

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers - expert ICT bij de arbeidsrechtbank Gent en de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x) (niveau B) voor de rechterlijke orde. - Selectienummer : ANG20022 Solliciteren kan tot 03/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOB BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^