Document
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten voor het parket Leuven en de rechtbank van eerste aanleg Leuven (m/v/x). - Selectienummer : BNG20001 De medewerke(...) Solliciteren kan tot 2

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020200658
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200658

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C (specifiek gedeelte) voor de rechterlijke orde: Assistenten voor het parket Leuven en de rechtbank van eerste aanleg Leuven (m/v/x). - Selectienummer : BNG20001 De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intranet van het Directoraat - generaal Rechterlijke Organisatie (FOD Justitie) op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 25/02/2020.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig en wordt opgemaakt na de selectie.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^