Erkenning
gepubliceerd op 30 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als laboratorium. - Vervanging Bij ministerieel besluit van 1 september 1997 werd artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 mei 1993 houdende erkenning van het laboratorium IWACO BV, Hoofdweg 490, PB 8520, NL-3009 Rotterdam « De analyses

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036183
pub.
30/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


Erkenning als laboratorium. - Vervanging Bij ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen sluiten werd artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 mei 1993 houdende erkenning van het laboratorium IWACO BV, Hoofdweg 490, PB 8520, NL-3009 Rotterdam (Nederland), vervangen door volgende bepaling : « De analyses hebben betrekking op de bepaling van : A. Percolaat- en peilputwaters : anorganische parameters.

B. Percolaat- en peilputwaterparameters : organische parameters.

C. Afvalstoffensamenstelling : anorganische parameters.

D. Afvalstoffensamenstelling : organische parameters. » De erkenning wordt verleend tot 7 april 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^