Erkenning
gepubliceerd op 30 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als laboratorium. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 1 september 1997 werd het ministerieel besluit van 6 december 1994 houdende erkenning van het laboratorium Trans Vancoppenolle N.V., Amersveldestraat 162a, 8610 Kortemark-Hand (...)

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036340
pub.
30/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


Erkenning als laboratorium. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten werd het ministerieel besluit van 6 december 1994 houdende erkenning van het laboratorium Trans Vancoppenolle N.V., Amersveldestraat 162a, 8610 Kortemark-Handzame, in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^