Erkenning
gepubliceerd op 18 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012716
pub.
18/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen Bij ministerieel besluit van 10 augustus 1998, wordt de erkenning als deskundige van klasse II van de heer Vynckier Josué, wonende te 2400 Mol, De Rooy 121, verlengd.

De verlenging van de erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van drie jaar;b) de nucleaire installaties die onder het toezicht staan van het erkend organisme « AIB-Vinçotte Nucleair ». Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 11 september 1998 wordt de heer Hotat, Michel, thans wonende te 1495 Villers-la-Ville, Rue de l'Abbaye 6, erkend als deskundige van klasse II. De erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van zes jaar; b) de nucleaire installaties van de N.V. « MDS Nordion » te Fleurus.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bij ministerieel besluit van 11 september 1998 wordt de heer Vermeulen, Wim, wonende te 8211 Aartrijke, Noordstraat 68, erkend als deskundige van klasse II. De erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van zes jaar;b) de nucleaire installaties die onder het toezicht staan van het erkend organisme « TECHNI-TEST ». Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bij ministerieel besluit van 11 september 1998, wordt de heer De Spiegeleer, Michel, wonende te 1933 Sterrebeek, Steenput 18, erkend als deskundige van klasse II. De erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van zes jaar;b) de nucleaire installaties van de « Université Catholique de Louvain ». Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins sluiten, wordt de erkenning van de heer Hermans, Jan, wonende te 8310 Brugge 3 (St. Kruis), Malehoeklaan 136, als deskundige van klasse II, verlengd.

De verlenging van de erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van zes jaar; b) de verzorgingsinstellingen van het A.Z. St.-Jan van het O.C.M.W. te Brugge en het Elisabeth Ziekenhuis te Sijsele-Damme.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 september 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^