Erkenning
gepubliceerd op 11 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998013035
pub.
11/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen Bij ministerieel besluit van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000776 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de rijkswacht en van de algemene politiesteundienst inzake de gu type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016332 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 23/01/1999 numac 1998031554 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit, tot vaststelling, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 beteffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier met toepassing van controle van de kas en de boekingen van de ontvanger type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012958 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen sluiten wordt de heer Sonck, Michel, wonende te 9450 Haaltert, Vondelen 52, erkend als deskundige van klasse II. De erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van zes jaar;b) de nucleaire installaties van de « Vrije Universiteit Brussel » en van het Academisch Ziekenhuis te Jette. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1998.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000776 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de rijkswacht en van de algemene politiesteundienst inzake de gu type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016332 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 23/01/1999 numac 1998031554 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit, tot vaststelling, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 beteffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier met toepassing van controle van de kas en de boekingen van de ontvanger type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012958 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen sluiten wordt de heer Greffe, Jean-Louis, wonende te 6001 Marcinelle, rue de l'Ange 21, erkend als deskundige van klasse II. De erkenning wordt beperkt tot : a) een termijn van zes jaar;b) de nucleaire installaties die onder het toezicht staan van het erkend organisme « TECHNI-TEST ». Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^