Erkenning
gepubliceerd op 25 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Op Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000201
pub.
25/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 26 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpakking meebrengen type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0875 52 aan de onderneming van de heer Noël Deganck, gevestigd te 8750 Wingene, Hoogweg 35, opgeheven op verzoek van de heer Noël Deganck, verantwoordelijke van de onderneming.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 26 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpakking meebrengen type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0153 19 aan de onderneming Elek Trends B.V.B.A., gevestigd te 8860 Lendelede, Spoelewielenlaan 4, opgeheven op verzoek van de heer Albert Vandecasteele, zaakvoerder van de onderneming Elek Trends B.V.B.A. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 september 1999.

Bij ministerieel besluit van 27 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1997 tot vernieuwing van de Commissie voor de erkenning van de beveiligingsondernemingen sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0946 67 aan de onderneming E.B.I. van de heer Ibraim Sulejmani, gevestigd te 3920 Lommel, Buizerdstraat 36, opgeheven op verzoek van de heer Ibraim Sulejmani, verantwoordelijke van de onderneming.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 januari 2000.

Bij ministerieel besluit van 27 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1997 tot vernieuwing van de Commissie voor de erkenning van de beveiligingsondernemingen sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0853 50 aan de onderneming van de heer Blockx, Jean-Marc, gevestigd te 3202 Aarschot (Rillaar), Hompelstraat 37/1, opgeheven op verzoek van de heer Blockx, Jean-Marc, verantwoordelijke van de onderneming.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de documenten bedoeld in artikel 43, § 6, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000003081 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000003076 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de afrekening die de buitengewone rekenplichtigen afleggen aan de bestendige deputatie betreffende het beheer van de hun toevertrouwde geldvoorschotten sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0102 17 aan de onderneming Prosecco N.V., gevestigd te 2610 Wilrijk, Fotografielaan 2, opgeheven op verzoek van de heer Edouard Coenen, gedelegeerd bestuurder van de onderneming Prosecco N.V. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 15 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000021117 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan personeelsleden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0923 62 aan de onderneming van de heer Pierre Vandergeeten, gevestigd te 4360 Oreye, rue Sur les Thiers 56, opgeheven op zijn verzoek, met ingang van 22 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 16/02/2000 numac 2000011049 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van aangemelde instanties en beproevingslaboratoria, genomen in toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsk type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000009034 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsexamens voor de verhoging in weddeschaal in de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0194 19 aan de onderneming Omnium Protecta van de heer Guy Schrauwen, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Hoogstraatseweg 135, opgeheven op verzoek van de heer Guy Schrauwen, verantwoordelijke van de onderneming.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 oktober 1999.

Bij ministerieel besluit van 18 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000014029 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Raad van Beroep van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000014027 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Departementale Stagecommissie bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000014028 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011034 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000003034 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,75 % - 28 september 2010 » type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 04/02/2000 numac 2000022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om te beslissen over de aanvragen om afwijkingen inzake gezinsbijslag sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0395 28 aan de onderneming Siemens N.V., gevestigd te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg 116, opgeheven op verzoek van de heer Frank Geelen, personeelslid bij de onderneming Siemens N.V. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 17 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0884 52 aan de onderneming « S.P.R.L. Iccelec », gevestigd te 5100 Namen, rue des Phlox 19, opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 17 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0089 17 aan de onderneming General Alarm van de heer Ludo Broeckx, gevestigd te 3600 Genk, Vennestraat 218, opgeheven op verzoek van de heer Ludo Broeckx, verantwoordelijke van de onderneming.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 augustus 1999. § 1. Bij ministerieel besluit van 16 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1004 75 aan de onderneming Protelek van de heer Wynant, Richard, gevestigd te 9660 Brakel, Sint-Ursmarusstraat 9, opgeheven op verzoek van de heer Wynant, Richard, verantwoordelijke van de onderneming. § 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 februari 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^