Erkenning
gepubliceerd op 13 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Vernieuwingen. - Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000202
pub.
13/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Vernieuwingen. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 19 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016390 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming A.E.W. N.V., gevestigd te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 11, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming geweigerd aan de volgende onderneming : De onderneming Gazel N.V., gevestigd te 1140 Brussel, Optimismelaan 15-17.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming E.A. Electronic Alarme van de heer Philippe Siplet, gevestigd te 4520 Wanze, rue Joseph Wauters 15, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199 type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelli type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Emaco N.V., gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemsesteenweg 141b, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199 type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelli type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming G.D.W. Security N.V., gevestigd te 1930 Zaventem, Kerkplein 5, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016400 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016381 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016402 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietingsbevel uitmaken in het kader v type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999016393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming geweigerd aan de volgende ondernemingen : De onderneming Manufar N.V., gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 111, bus 28.

De onderneming Putman frères N.V., gevestigd te 1000 Brussel, Zennestraat 98.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö type ministerieel besluit prom. 25/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de bijlagen in geïnformatiseerde vorm, zoals bedoeld in artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheke sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Alarm & Telecenter B.V.B.A., gevestigd te 3000 Leuven, Margarethaplein 10, voorheen erkend onder de benaming E.S.S. B.V.B.A. Alarm & Telecenter Leuven en gevestigd te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Guldensporenlaan 53, geweigerd.

De adreswijziging en de naamswijziging treden in werking vanaf 10 juni 1994.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^