Erkenning
gepubliceerd op 12 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000492
pub.
12/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 25 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000011227 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 80 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 25/04/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000016293 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 houdende erkenning van de verenigingen die honden tatoeëren sluiten worden de volgende ondernemingen erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « B.V.B.A. Alarm Rusi », gevestigd te 4040 Herstal, rue des Trois Fermes 90, onder het nummer 20 0691 40.

De onderneming « A.J.L. Alarme B.V.B.A. », gevestigd te 6043 Charleroi (Ransart), chaussée de Gilly 81, onder het nummer 20 1106 88.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten1 wordt de onderneming « All Elektro & Security (AE&S) B.V.B.A. », gevestigd te 1910 Kampenhout, Begijnenstraat 2, onder het numer 20 1111 90, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2000 pub. 23/06/2000 numac 2000035583 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen type ministerieel besluit prom. 15/05/2000 pub. 06/06/2000 numac 2000015069 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 mei 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 1998, bij koninklijk beslui type ministerieel besluit prom. 15/05/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 15/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen sluiten wordt de onderneming Tavati B.V.B.A., gevestigd te 9800 Deinze, Molenpark 16, onder het nummer 20 1114 91, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2000 wordt de onderneming « HPV Systems » van de heer Peter Vangronsveld, gevestigd te 8570 Anzegem, René Declercqstraat 9, onder het nummer 20 1115 91, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie voor het Fonds van de beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 18/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000022472 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/05/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000003296 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « Bureau et Gestion N.V. », gevestigd te 1210 Brussel, avenue des Arts 12, bus 28, onder het nummer 20 0496 31.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten3 wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « Etablissements E.B.L J. Lavend'homme », gevestigd te 7134 Binche, rue Salvador Allende 23, onder het nummer 20 1116 91.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren type ministerieel besluit prom. 22/05/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000022505 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « R.S.A. Security », gevestigd te 6200 Châtelet, rue de Couillet 124, onder het nummer 20 0692 40.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1999 tot benoeming van de leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000011297 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor het vullen of verdelen van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000027310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000027323 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen sluiten worden de volgende ondernemingen erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « N.V. Home Security », gevestigd te 4340 Awans, rue des Combattants 20, onder het nummer 20 1101 87.

De heer Jacques Lamotte, gevestigd te 4830 Limbourg, rue des Ecoles 72, onder het nummer 20 1118 92.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1999 tot benoeming van de leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000011297 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor het vullen of verdelen van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000027310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000027323 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen sluiten wordt de onderneming Van den Broeck, N.V., gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kloosterstraat 21, onder het nummer 20 0689 40, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1999 tot benoeming van de leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000011297 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor het vullen of verdelen van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000027310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000027323 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen sluiten wordt de onderneming « GEM Security B.V.B.A. », gevestigd te 2460 Kasterlee, Kerkenheide 11, onder het nummer 20 1117 92, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1999 tot benoeming van de leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000011297 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor het vullen of verdelen van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000027310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000027323 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen sluiten wordt de onderneming Elektro Technische Installaties - Vienne Franky, gevestigd te 3990 Peer, Hoogveld 39, onder het nummer 20 1120 92, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000011311 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en van de Controledienst voor de Verzekeringen in het kader van de evaluatieprocedure sluiten wordt de onderneming Declef Luc B.V.B.A., gevestigd te 9340 Impe-Lede, Wijmenstraat 70, onder het nummer 20 1119 92, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten5 wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar : De onderneming « Manufar S.A. », gevestigd te 1200 Brussel, Paul Hymanslaan 111, onder het nummer 20 1113 90.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar : De onderneming René Dedoyard, gevestigd te 4600 Visé, allée des Mésanges 26, onder het nummer 20 0766 44.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten0 wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar : De heer André Reenaers, die zijn activiteiten uitoefent onder de benaming « Etablissements Reenaers », gevestigd te 6600 Bastogne, rue du Vivier 172, onder het nummer 20 0822 22.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten wordt de volgende onderneming Westelec N.V., gevestigd te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 50, onder het nummer 20 122 93 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten2 wordt de heer De Wolf, Ludo, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Dega Elektro, gevestigd te 2110 Wijnegem, Koolsveldlaan 126, onder het nummer 20 0680 40 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035863 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociaal huurstelsel type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van geneesmiddelen op basis van lithium aan een medisch voorschrift wordt onderworpen sluiten wordt de heer Karel Kalders, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Algemene Electriciteitswerken Kalders (AEWK), gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Eekhoornlaan 5, onder het nummer 20 0423 29 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035863 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociaal huurstelsel type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van geneesmiddelen op basis van lithium aan een medisch voorschrift wordt onderworpen sluiten wordt de onderneming N.V. Baticom, gevestigd te 1830 Machelen, Vilvoordelaan 155, onder het nummer 20 0717 41 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 24 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 1999 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1999 houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Minis type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000027355 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 24/07/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de onderneming Catronics N.V., gevestigd te 2280 Grobbendonk, Schransstraat 34, onder het nummer 20 055 334 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap sluiten4 wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar : De onderneming « Electronique Sécurité Groupe », gevestigd te 5660 Couvin, rue Try du Châlon 15, onder het nummer 20 1121 93.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^