Erkenning
gepubliceerd op 08 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderneming en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wijz Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000861
pub.
08/11/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderneming en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 11 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000011397 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000582 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opschorting voor sommige leden van het personeel van de rijkswacht van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 24 december 1985 houdende de wijze van berekening van de diensturen van het rijkswachtpersoneel en tot inla sluiten wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 22 december 1998, houdende de erkening als beveiligingsonderneming van de onderneming Aurematelec Security System B.V.B.A., als volgt gewijzigd : De woorden « rue José Blairon 22, à 7134 Leval-Trahagnies » worden vervangen door de woorden « rue de l'Avaleresse 4, à 7170 Manage ».

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 februari 2000.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000011410 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Commissie voor de gedwongen licenties type ministerieel besluit prom. 18/09/2000 pub. 10/10/2000 numac 2000022705 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aard van de bij de verplichte inenting tegen poliomyelitis te gebruiken entstof wordt bepaald sluiten wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 31 januari 1997, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming MB Elec N.V., als volgt gewijzigd : De woorden « rue de Boussoit 78, à 7021 Mons » worden vervangen door de woorden « chaussée du Roi Baudouin 87/A, à 7030 Mons ».

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 september 1999.

Bij ministerieel besluit van 19 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000011422 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 19/09/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000016253 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1998 betreffende de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Marc Vanhemmens, die zijn activiteiten uitoefent onder de benaming Elektroserv, worden de woorden « Kwadepoelstraat 60 » vervangen door de woorden « Kortrijkstraat 149 ».

De adreswijziging treedt in werking vanaf 31 januari 2000.

Bij ministerieel besluit van 21 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012722 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vervanging van het werkend lid van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie die de Minister van Werkgelegenheid vertegenwoordigt sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1998 betreffende de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Renting Alarm Comfort Willems (RACW) B.V.B.A., worden de woorden « Renting Alarm Comfort Willems (RACW) B.V.B.A., gevestigd te 2300 Turnhout, Jef Buyckxstraat 50 », vervangen door de woorden « Kempisec B.V.B.A., gevestigd te 2500 Lier, Berlarij 46 ».

De adres- en de naamswijziging treden in werking vanaf 10 maart 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^