Erkenning
gepubliceerd op 25 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 De hee

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000021
pub.
25/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 9 november 2000 wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De heer Philippe Dehousse, gevestigd te 5380 Fernelmont, rue Albert Ier 34, onder het nummer 20 1135 97.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/11/2000 pub. 06/12/2000 numac 2000003749 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het marktreglement van de Beurs van Brussel sluiten wordt de onderneming Tyco Integrated Systems B.V.B.A., gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Roekhout 45, onder het nummer 20 1139 97 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/11/2000 pub. 06/12/2000 numac 2000003749 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het marktreglement van de Beurs van Brussel sluiten wordt de Heer Ludwig Deolet, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Elektrotechnieken Ludwig Deolet, gevestigd te 9850 Landegem, Stationsstraat 96, onder het nummer 20 1144 98 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000007328 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 2000/januari 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000003724 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, voor de periode van 4 december 2000 tot 3 december 2002 bevestigt type ministerieel besluit prom. 28/11/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000016321 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de onderneming Elbelux B.V.B.A., gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Haagstraat 19c, onder het nummer 20 1146 98 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming "Ghost Protect S.P.R.L.", gevestigd te 1315 Piétrebais, place Saint-Laurent 8, onder het nummer 20 1143 98.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing sluiten, wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming "Top Elec Security S.P.R.L.", gevestigd te 4300 Waremme, Clos du Vieux Moulin 2/30 BP 42, onder het nummer 20 1142 98.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2000 wordt de onderneming Devotec B.V.B.A., gevestigd te 8792 Waregem, Nieuwstraat 57, onder het nummer 20 1145 98 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000027575 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid worden vastgesteld type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000027576 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset worden vastgesteld type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003784 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem vo type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027075 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027074 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000036295 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001027080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten toegekend worden aan de voorzitters, leden en personen die verzoekers bijstaan in de beroepscommissies van de diensten van de Waalse Regering zonder dat ze tot het bestuur behoren sluiten wordt de onderneming Colpaert Elektroautomatisatie N.V., gevestigd te 8570 Ingooigem, Klijtberg 88, onder het nummer 20 1140 97 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000027575 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid worden vastgesteld type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000027576 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset worden vastgesteld type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000003784 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem vo type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027075 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027074 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000036295 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001027080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten toegekend worden aan de voorzitters, leden en personen die verzoekers bijstaan in de beroepscommissies van de diensten van de Waalse Regering zonder dat ze tot het bestuur behoren sluiten wordt de onderneming A.B. & D. B.V.B.A., gevestigd te 9190 Stekene, Koestraat 7, onder het nummer 20 1141 98 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^