Erkenning
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiens Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000442
pub.
18/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001011085 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mes sluiten wordt de onderneming Association belge pour la Sécurité v.z.w., gevestigd te 5100 Namen, rue Pieds d'Alouette 39, erkend voor een periode van vijf jaar als opleidingsinstelling voor het organiseren van de basisopleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001011085 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mes sluiten wordt de onderneming Belinsec v.z.w, gevestigd te 1830 Machelen, Nieuwbrugstraat 85, erkend voor een periode van vijf jaar als opleidingsinstelling voor het organiseren van de basisopleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakinsgsdiensten.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001011085 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mes sluiten wordt de onderneming Secom Services n.v., gevestigd te 1930 Zaventem, erkend voor een periode van vijf jaar als opleidingsinstelling voor het organiseren van de wapenopleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^