Erkenning
gepubliceerd op 26 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij mi

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000845
pub.
26/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 4 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 04/07/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fina sluiten wordt de onderneming Degramec B.V.B.A., gevestigd te 9080 Lochristi (Beervelde), Toleindestraat 159, onder het nummer 20 1171 04 erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 04/07/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fina sluiten wordt de onderneming van de heer Luc Avau, gevestigd te 1755 Gooik, Drie Egyptenbaan 9, onder het nummer 20 1169 04 erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming "Alarm Video Security S.P.R.L.", gevestigd te 7100 Haine-Saint-Paul, rue de la Libération 55, onder het nummer 20 1174 04.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming "Michel Klinkenberg et fils S.A.", gevestigd te 4031 Angleur, rue de la Diguette 1, onder het nummer 20 1172 04.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen sluiten wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De heer Marion, Dimitri, gevestigd te 5530 Durnal, rue aux Bacs 5, onder het nummer 20 1175 04.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi sluiten wordt de heer De Wolf, Bart, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming ASAP Security, gevestigd te 9340 Smetlede, Kapellenhoek 30, onder het nummer 20 1173 04, erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^