Erkenning
gepubliceerd op 26 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderneming en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wijz Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000847
pub.
26/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderneming en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen sluiten wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 19 mei 1998 houdende de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming « Electronic Technic Alarm N.V. », als volgt gewijzigd : De woorden « boulevard Tirou 36, bte 6, à 6000 Charleroi » worden vervangen door de woorden « rue de la Place 8b, à 5600 Neuville ».

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 7 maart 2001.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001011332 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 17 april 1997 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Lambert, Ludwig, als volgt gewijzigd : De woorden « rue d'Angleterre 2, bte 1, à 6000 Charleroi » worden vervangen door de woorden « rue de Sovimont 16A, à 5150 Floreffe ».

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 februari 2001.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001009664 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren sluiten wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 15 mei 1997 houdende de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming « Al-Tecno Security S.P.R.L. », als volgt gewijzigd : De woorden « chaussée Houtart 425, bte 1 » worden vervangen door de woorden « chaussée de Pont du Sart 10 ».

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 27 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001009664 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1998 betreffende de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Geert Thoelen, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming GT Protections, worden de woorden « Parkstraat 40 » vervangen door de woorden « Kastanjelaan 9 ».

De adreswijziging treedt in werking vanaf 4 mei 2001.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001011332 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 oktober 1997 betreffende de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Home & Car Security van de heer Roger Van De Wouwer, worden de woorden « Home & Car Security van de heer Roger Van De Wouwer » vervangen door de woorden « de heer Roger Van De Wouwer, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming RVDW Security » en worden de woorden « 3271 Averbode, Tussenstraat 8 » vervangen door de woorden « 3271 Zichem, Molstraat 3 », met ingang van 18 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 betreffende de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Radatech N.V., worden de woorden « 9185 Wachtebeke, Brandstraat 23A » vervangen door de woorden « 9060 Zelzate, Industriepark Rostyne 25/0004 ».

De adreswijziging treedt in werking vanaf 26 januari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^