Erkenning
gepubliceerd op 16 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juli 1999 en 10 j Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000146
pub.
16/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juli 1999 en 10 juni 2001.

Opheffingen Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt het ministerieel besluit van 22 september 1997 houdende erkenning als beveiligingsonderneming onder het nr. 20 0920 60 aan de heer Delair, Marc, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming « APS - Alarm Protection Security », gevestigd te 6001 Marcinelle, rue du Chanon 6, opgeheven met ingang van 24 december 2001.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende erkenning als beveiligingsonderneming onder het nr. 20 1042 80 aan de heer Pascal Lecomte, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming « Futura Concept », gevestigd te 7020 Nimy, avenue de la Joyeuse Entrée 24, opgeheven met ingang van 28 november 2001.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027240 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt het ministerieel besluit van 19 juni 1997 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming onder het nr. 20 0912 58 aan de heer Geert Demeyere, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming A.B.E.S. Demeyere, gevestigd te 8980 Zonnebeke (Passendale), Nieuwe Molenstraat 8, opgeheven met ingang van 13 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^