Erkenning
gepubliceerd op 06 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000147
pub.
06/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001.

Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 7 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001247 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001249 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001248 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bewijsstukken voor de inkomsten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur van de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijze van beheer, controle en archivering van het kandidatenregister voor een sociale woning sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Kerger, Serge, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Alarme et Protection Mister K., gevestigd te 4000 Rocourt, rue Victor Croisier 52, onder het nr. 20.0038.14 voor een periode van vijf jaar met ingang van 3 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 08/01/2003 numac 2002036512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Elek Security B.V.B.A., gevestigd te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 106, onder het nr. 20.0047.15 voor een periode van vijf jaar met ingang van 5 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Sterkens Alarmsystemen N.V., gevestigd te 2390 Oostmalle, Turnhoutsebaan 116, onder het nr. 20.0019.13 voor een periode van vijf jaar met ingang van 23 januari 2002.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Van der Biest G. Alarm B.V.B.A., gevestigd te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 149, onder het nr. 20.0039.14 voor een periode van vijf jaar met ingang van 3 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Jojo Elektronica B.V.B.A., gevestigd te 3660 Opglabbeek, weg naar Zwartberg 214, onder het nr. 20.0031.14 voor een periode van vijf jaar met ingang van 3 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Saint-Moulin, Jean-Benoît, gevestigd te 5310 Boneffe, rue du Parc 24, onder het nr. 20.0054.16 voor een periode van vijf jaar met ingang van 16 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming « Securitel B.V.B.A. », gevestigd te 4040 Herstal, rue Pierre-Joseph Antoine 111, onder het nr. 20.0078.16 voor een periode van vijf jaar met ingang van 16 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Lambert, Ludwig, gevestigd te 5150 Floreffe, rue de Sovimont 16A, onder het nr. 20.0900.55 voor een periode van vijf jaar met ingang van 17 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2001011519 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2001 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk b type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming T.M.C. Security B.V.B.A., gevestigd te 3380 Bunsbeek, Schoolstraat 49, onder het nr. 20.0880.52 voor een periode van vijf jaar met ingang van 31 januari 2002.

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2001011519 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2001 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk b type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Electro Eeckhout B.V.B.A., gevestigd te 8900 Ieper, Anjelierenlaan 108, onder het nr. 20.0009.13 voor een periode van vijf jaar met ingang van 23 januari 2002.

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2001011519 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2001 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk b type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Spans N.V., gevestigd te 3080 Tervuren, Rootstraat 16, onder het nr. 20.0030.14 voor een periode van vijf jaar met ingang van 3 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 09/02/2002 numac 2002035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002027240 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Secure Electronics B.V.B.A., gevestigd te 1700 Dilbeek, Itterbeeksebaan 11, voorheen gevestigd te 1700 Dilbeek, Kalenbergstraat 31, onder het nr. 20.0004.13 voor een periode van vijf jaar met ingang van 23 januari 2002.

De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 6 juli 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^