Erkenning
gepubliceerd op 10 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000791
pub.
10/01/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 Bij ministerieel besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002009423 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de heer Yvan Van Damme, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Red Alert Alarmsystemen, gevestigd te 9450 Haaltert, Bakkerstraat 1, onder het nummer 20 1208 13 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002009423 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de heer Rob Driessen, gevestigd te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 53, onder het nummer 20 1209 13 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002009423 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de onderneming "VHL Cabling Solution B.V.B.A.", gevestigd te 1480 Tubize, rue Belle-Vue 44, onder het nummer 20 1210 13 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002009423 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de onderneming EL.WE N.V., gevestigd te 2960 Sint-Lenaarts, Groot Veerle 24, onder het nummer 20 1212 13 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot oprichting van een commissie belast met het uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten wordt de onderneming "Elektro Ludwig S.A.", gevestigd te 4700 Eupen, Industriestrasse 33, onder het nummer 20 1219 15 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2002 pub. 16/05/2003 numac 2003035455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants sluiten wordt de heer Tony Stoops, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Powerline, gevestigd te 2100 Antwerpen, Basseliersstraat 29, onder het nummer 20 1221 16 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022586 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022584 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002003350 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het merken van minerale oliën voor fiscale doeleinden type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002022580 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde sluiten wordt de onderneming Vanmarsenille B.V.B.A., gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 18, onder het nummer 20 1222 16 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de onderneming GDW Security N.V., gevestigd te 1930 Zaventem, Kerkplein 5, onder het nummer 20 0637 37 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Art. 1.Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de onderneming Q Security N.V., gevestigd te 8500 Kortrijk, Dam 71, onder het nummer 20 1225 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat de onderneming binnen de twee maanden na ontvangst van de notificatie van dit besluit, aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, een kopie overmaakt van de actuele inschrijving in het handelsregister en het bewijs dat zij geregistreerd is als aannemer.

Art. 2.Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht

Art. 1.Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de heer Jan Van Den Hende, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming VDH Security, gevestigd te 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 6, onder het nummer 20 1232 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat de onderneming binnen de twee maanden na ontvangst van de notificatie van dit besluit, aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, een kopie overmaakt van het bewijs dat hij geregistreerd is als aannemer.

Art. 2.Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de onderneming Frelek N.V., gevestigd te 3290 Diest, Leuvensestraat 86, onder het nummer 20 1229 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de heer Frederik Godts, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Electrotec, gevestigd te 8450 Bredene, Ritmeesterlaan 18, onder het nummer 20 1223 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de heer Ronald Aerts, gevestigd te 3690 Zutendaal, Grotstraat 38, onder het nummer 20 1235 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de onderneming Lowist B.V.B.A., gevestigd te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 365, onder het nummer 20 1234 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de onderneming Lumenplus B.V.B.A., gevestigd te 8540 Deerlijk, Stationsstraat 163, onder het nummer 20 1227 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten wordt de heer Kurt Latrez, gevestigd te 8750 Wingene, Bruggestraat 22, onder het nummer 20 1224 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 wordt de onderneming "D.S.A. Systems N.V.", gevestigd te 1070 Brussel, Veeweydestraat 65, onder het nummer 20 1226 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Deze erkenning wordt gepaard met de voorwaarde dat in toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten en de erkenning van beveiligingsondernemingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 1992, de onderneming "D.S.A. Systems N.V." het bewijs van haar registratie als aannemer binnen de zes maand vanaf de dag na de notificatie van het besluit overmaakt.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 wordt de onderneming Vigicam B.V.B.A., gevestigd te 4420 Saint-Nicolas, rue Tout Va Bien 143A , onder het nummer 20 1231 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 wordt de onderneming "Alarme-Domotique-Electricité (A.D.E.) S.P.R.L.U.", gevestigd te 4890 Thimister-Clermont, rue René Rutten 9a , onder het nummer 20 1233 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002011373 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000637 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bepaalde personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht sluiten wordt de onderneming "Secur N.V.", gevestigd te 4710 Lontzen, chemin du Moulin 23, onder het nummer 20 1238 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002011373 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000637 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bepaalde personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht sluiten wordt de heer Swinnen, Frédéric, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming "A.F. Security", gevestigd te 6840 Neufchâteau, chemin du Hays 1/1, onder het nummer 20 0859 51 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002011373 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000637 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bepaalde personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht sluiten wordt de heer Amelynck, Didier, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming "Amgil Alarmes", gevestigd te 5501 Dinant, chemin du Bassin 4, onder het nummer 20 0477 30 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002011373 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000637 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bepaalde personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht sluiten wordt de onderneming "Belle-Rom B.V.B.A (BR Security)", gevestigd te 4053 Embourg, voie de Liège 4, onder het nummer 20 1228 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2002 wordt de heer Iurman, Albert, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming "I.D. Elec", gevestigd te 5060 Auvelais, clos du Mayeur 2, onder het nummer 20 1230 17 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002009912 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst sluiten wordt de onderneming DPS B.V.B.A., gevestigd te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 154, onder het nummer 20 1243 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002009912 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst sluiten wordt de onderneming Vertronics N.V., gevestigd te 9890 Gavere, Onderstraat 11, onder het nummer 20 1241 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002009912 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst sluiten wordt de onderneming Dewolf Security B.V.B.A., gevestigd te 3020 Herent, Keulenstraat 115, onder het nummer 20 1237 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Art. 1.Bij ministerieel besluit van 23 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatrege type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022776 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik sluiten wordt de heer Philippe Vindevogel, gevestigd te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 79, onder het nummer 20 1240 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat hij binnen de twee maanden na ontvangst van de notificatie van dit besluit, aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, een kopie overmaakt van het bewijs dat hij geregistreerd is als aannemer.

Art. 2.Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 25 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022785 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 25/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022787 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoör type ministerieel besluit prom. 25/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö sluiten wordt de onderneming VDBS-Beveiliging B.V.B.A., gevestigd te 9080 Lochristi, Orchideeënhof 16, onder het nummer 20 1242 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Art. 1.Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de heer Gert Vercammen, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Gevesec, gevestigd te 2170 Merksem, Dr. M. Timmermanslaan 37, onder het nummer 20 1247 19 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat hij binnen de 2 maanden na ontvangst van de notificatie van dit besluit, aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, een kopie overmaakt van het bewijs dat hij geregistreerd is als aannemer.

Art. 2.Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht.

Art. 1.Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de onderneming Electronic Alarm Monteyne B.V.B.A., gevestigd te 8400 Oostende, Mercatorlaan 17, bus 17, onder het nummer 20 1239 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat hij binnen de twee maanden na ontvangst van de notificatie van dit besluit, aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, een kopie overmaakt van het bewijs dat hij geregistreerd is als aannemer.

Art. 2.Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de heer Patrick Goossens, gevestigd te 2440 Geel, Hanestrik 44, onder het nummer 20 1236 18 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de onderneming P.A.C. B.V.B.A., gevestigd te 2240 Zandhoven, Sint-Jozefstraat 6, onder het nummer 20 1246 19 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de heer Roth, Jean-Philippe, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming "Pixell", gevestigd te 4317 Faimes, rue de Liège 28, onder het nummer 20 1245 19 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de onderneming Electroserv B.V.B.A., gevestigd te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 149, onder het nummer 20 1244 19 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^