Erkenning
gepubliceerd op 05 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000822
pub.
05/12/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 Bij ministerieel besluit van 23 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod tot het in de handel brengen van olijfoliespray van de merken Belolive en Reddy sluiten wordt de onderneming M.L. Security & Electro B.V.B.A., gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel, Klaverstraat 2, onder het nr. 20.1275.25 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Deze erkenning wordt verleend onder de voorwaarde dat de onderneming M.L. Security & Electro B.V.B.A., conform het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2003, binnen de zes maanden vanaf de dag na de kennisgeving van dit besluit, het keuringsverslag uitgaande van een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen keuringsinstelling bekomt waaruit blijkt dat de onderneming aan de voorwaarden inzake technische uitrusting, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit voldoet.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de onderneming van de heer Di Marco Alfonso, gevestigd onder de benaming « Art'Elec » te 4420 Saint-Nicolas, rue Jean-Mathieu Julin 10, onder het nr. 20.1278.25 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

De erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het controlecertificaat inzake technische uitrusting, afgeleverd door een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen certificatie-instelling bekomt.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht vervallen.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de onderneming Heinen Tech Service S.A., gevestigd te 4700 Eupen, Handelstrasse 12, onder het nr. 20.1287.26 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de onderneming Nihon Marc, S.C.R.L., gevestigd te 4550 Nandrin, rue Croix Claire 60, onder het nr. 20.1284.26 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de onderneming van de heer Lambert Pascal, gevestigd onder de benaming « Alarme Systems Services » te 5350 Ohey, rue Pierre Froidebise 69, onder het nr. 20.1282.26 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de onderneming Normelec Security S.P.R.L., gevestigd te 7021 Bergen, rue Salvador Allende 30A, onder het nr. 20.1276.25 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de onderneming Vandenbogaerde Elektro Alarmsystemen B.V.B.A., gevestigd te 8530 Harelbeke, Roggestraat 36, onder het nr. 20.1279.25 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Deze erkenning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de onderneming Vandenbogaerde Elektro Alarmsystemen B.V.B.A., conform het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming, binnen de zes maanden vanaf de dag na de kennisgeving van dit besluit, het attest uitgaande van een door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen certificatie-instelling bekomt waaruit blijkt dat de onderneming aan de voorwaarden inzake technische uitrusting, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit voldoet.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt sluiten wordt de onderneming van de heer Nizet Securite Service S.P.R.L., gevestigd te 4630 Soumagne, rue Joly 28, onder het nr. 20.1286.26 erkend als beveiligings- onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Frans Degrande, gevestigd te 8940 Geluwe, Dadizelestraat 38A, onder het nr. 20.1283.26 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Pascal Waegebaert, gevestigd te 8553 Otegem, Scheldestraat 6, onder het nr. 20.1285.26 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de onderneming R.B. Security B.V.B.A., gevestigd te 8720 Wakken, Kapellestraat 1, onder het nr. 20.1277.25 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat de onderneming binnen de zes maanden na ontvangst van de notificatie van dit besluit, aan de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, een kopie overmaakt van het keuringsverslag inzake technische uitrusting.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de onderneming Stelektro B.V.B.A., gevestigd te 2440 Geel, Winkelomseheide 223, onder het nr. 20.1288.08 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 06/10/2003 numac 2003009744 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot eerste verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003201555 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de onderneming Jabo Electro B.V.B.A., gevestigd te 2920 Kalmthout, Sint-Jozeflaan 9, onder het nr. 20.1291.09 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 06/10/2003 numac 2003009744 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot eerste verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003201555 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de onderneming Protexi C.V.B.A., gevestigd te 2140 Antwerpen, Engelselei 84, onder het nr. 20.1289.08 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003021202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt de onderneming van de heer Maiori, Mario, gevestigd te 6220 Fleurus, avenue de la Wallonie 7, onder het nr. 20.1292.09 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003003489 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2003 waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Min type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003200954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van nieuwe graden en nieuwe loonschalen aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie die overgaan naar het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten wordt de heer Koen Monstrey, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Omnicron, gevestigd te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 97B, onder het nr. 20.1290.09 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003009797 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de leden van de Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201660 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottignies sluiten wordt de onderneming van de heer Tournay, Thierry, gevestigd onder de benaming « West Star Security » te 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, allée de la Charmille 12, onder het nr. 20.1293.10 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^