Erkenning
gepubliceerd op 06 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000174
pub.
06/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming van de heer Moutsias, Constantin, gevestigd onder de benaming « M.C.A. Security », te 6000 Charleroi, rue du Laboratoire 43/9, vernieuwd onder het nr. 20 0995 74 voor een periode van vijf jaar vanaf 20 oktober 2003.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming AIG Security N.V., gevestigd te 1070 Anderlecht, Bergensesteenweg 1083, vernieuwd onder het nr. 20 0519 32 voor een periode van vijf jaar vanaf 29 november 2003.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming ADP Security B.V.B.A., gevestigd te 2627 Schelle, Azaleastraat 33, onder het nr. 20 0992 74 voor een periode van vijf jaar met ingang van 20 oktober 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Omnium Protecta B.V.B.A., gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 18, vernieuwd onder het nr. 20 1009 75 voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming ITB Technics N.V., gevestigd te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 10, vernieuwd onder het nr. 20 0382 27 voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0419 29 aan de onderneming Key Lock Security N.V., gevestigd te 4030 Liège (Grivegnée), rue Bonne Femme 30, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0458 30 aan de onderneming Electricité Lambert S.A., gevestigd te 7080 Frameries, rue de France 33, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming van de heer De Clerck, Philippe, gevestigd onder de benaming « De Clerck Alarm » te 6140 Fontaine-l'Evêque, rue E. Vandervelde 389, vernieuwd onder het nr. 20 0338 25 voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Aannemingen Paeshuyse Jan en zonen N.V., gevestigd te 2380 Ravels, Jachtweg 28A, vernieuwd onder het nr. 20 1003 75 voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0470 30 aan de onderneming ADIS S.A., gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Léopold II-laan 99, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Vektro N.V., gevestigd te 1860 Meise, Broekstraat 4, onder het nr. 20 0509 32 voor een periode van vijf jaar met ingang van 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Elva B.V.B.A., gevestigd te 2870 Puurs, Beemdstraat 12, onder het nr. 20 0377 27 voor een periode van vijf jaar met ingang van 14 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0998 75 aan de onderneming Aurematelec Security Systems S.P.R.L., gevestigd te 7170 Manage, rue de l'Avaleresse 44, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004007009 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2004 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2004 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1001 75 aan de onderneming van de heer Derni, Jean-Pierre, gevestigd te 1495 Villers-la-Ville, rue du Bosquet 27, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0400 28 aan de onderneming van de heer Bardiau, Michel, gevestigd onder de benaming « MCB Security » te 1040 Etterbeek, Commandant Lothairelaan 13, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004035108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2004031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende intrekking van de ministeriële besluiten van 7 juli 2003 en 13 oktober 2003 tot intrekking van de voorafgaande toelating om de activiteit van uitzendbureau uit te oefenen van de N.V. Wings Interim en de N.V. Assoc Interim sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Creco N.V., gevestigd te 2610 Antwerpen, Terbekehofdreef 41, onder het nr. 20 0994 74 voor een periode van vijf jaar met ingang van 20 oktober 2003.

Bij ministerieel besluit van 20 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009066 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2001 genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Sigmatron B.V.B.A., gevestigd te 9000 Gent, Jef Vandermeulenstraat 46, onder het nr. 20 0514 32 voor een periode van vijf jaar met ingang van 29 november 2003.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur tot wijziging van het reglement van 14 december 2001, zoals gewijzigd door de reglementen van 21 juni 2002 en 28 februari 2003, tot regeling op de luchthaven Brussel-Natio type ministerieel besluit prom. 23/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003095 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2004 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2004 - 2012 sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0958 69 aan de onderneming Belgacom Alert Services N.V., gevestigd te 1140 Evere, Carlistraat 2, gewijzigd en vernieuwd.

Vanaf 26 september 2002, wordt de benaming van de onderneming « Belgacom Alert Services » vervangen door de benaming « Alert Services ».

Vanaf 27 maart 2003 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Alert Services N.V., gevestigd te 1140 Evere, Carlistraat 2, vernieuwd onder het nr. 20 0958 69 voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Aveni Technics B.V.B.A., gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Flierenhoek 1, onder het nr. 20 0997 74 voor een periode van vijf jaar met ingang van 20 oktober 2003.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de onderneming Choquet & Corrent B.V.B.A., gevestigd te 7050 Jurbise, rue Royale 7bis, onder het nr. 20 1300 01 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0569 34 aan de onderneming van de heer Creuse, Pol, gevestigd onder de benaming « Electricité Alarme Creuse » te 7034 Bergen, rue de l'Eglise 32, vernieuwd voor een periode vijf jaar vanaf 11 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0428 29 aan de onderneming Ocelec S.A., gevestigd te 1367 Ramillies, rue de Fauconval 93, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0556 34 aan de onderneming Alfa Security S.P.R.L., gevestigd te 1332 Genval, avenue Albert Ier 26, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 11 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0549 34 aan de onderneming Security Infor S.P.R.L., gevestigd te 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de Visé 92, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 11 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1017 77 aan de onderneming van de heer Laroche, Etienne, gevestigd onder de benaming « Ets E. Laroche » te 5580 Han-sur-Lesse, rue Rochamps 13, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend van de onderneming D-Tect B.V.B.A., gevestigd te 3000 Leuven, Tiensestraat 224, onder het nr. 20 1006 75 voor een periode van vijf jaar met ingang van 22 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Willy Geerts B.V.B.A., gevestigd te 2460 Tielen, Breemakkers 70, onder het nr. 20 0987 73 voor een periode van vijf jaar met ingang van 14 augustus 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^