Erkenning
gepubliceerd op 11 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 juni 2004 wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afval ingetrokken die bij ministerieel besluit van 24 september 2002 aan de S.P.R.L. M.G.C. Marchal verleend werd. Bij ministerieel bes - industriepro

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027182
pub.
11/08/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2004 pub. 17/12/2007 numac 2007021142 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot benoeming van de externe leden van de beheerscommissie van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afval ingetrokken die bij ministerieel besluit van 24 september 2002 aan de S.P.R.L. M.G.C. Marchal verleend werd.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203085 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022595 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de kamer van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022631 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022630 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » sluiten wordt de « S.P.R.L. Bureau d'études Irco » vanaf 30 juni 2004 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203078 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 10 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004014142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etik type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek van de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars sluiten, dat in werking treedt op 1 juli 2004, wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 oktober 2003 gewijzigd waarbij de S.A. George & Cie als ophaler van gevaarlijke afval erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203078 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 10 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004014142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etik type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek van de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars sluiten wordt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen vanaf 1 juli 2004 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004022576 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004022577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten wordt de « GmbH Bece-Leiterplatten-Chemie » vanaf 5 juli 2004 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004022576 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004022577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten wordt de S.P.R.L. EurECO vanaf 5 juli 2004 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten; - vergunningen voor landbouwexploitatie; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

Dit besluit vernietigt en vervangt de erkenning van 9 augustus 2001 die aan de vennootschap Eeco S.P.R.L. verleend werd.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004036451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten wordt de S.A. Axtrom Environnement & Sécurité vanaf 14 juli 2004 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling); - vergunningen voor landbouwexploitatie.

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027262 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het sluiten wordt de door het Laboratorium Van Vooren S.A. aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd voor de volgende categorieën projecten : - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling, binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten sluiten wordt de « S.P.R.L. Incitec » vanaf 8 september 2004 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling, binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten sluiten wordt de vennootschap Agora S.A. vanaf 16 juli 2004 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten; - infrastructuur-, vervoers- en communicatieprojecten.

Dit besluit vernietigt en vervangt de erkenning van 7 februari 2002 die aan de vennootschap Agora S.A. verleend werd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^