Erkenning
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april tot regeling van private veiligheid Voorwaarden Bij ministerieel besluit van 1 september 2003, werd de erkenning van de onderneming Allo-son N.V., gevestigd te 1140 E De onderne

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000195
pub.
22/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april tot regeling van private veiligheid Voorwaarden Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie sluiten, werd de erkenning van de onderneming Allo-son N.V., gevestigd te 1140 Evere, Leuvensesteenweg 773, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0990 73, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 14 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt. De onderneming Allo-Son N.V. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Allo-Son N.V., toegekend onder het nummer 20 0990 73, blijft geldig tot 13 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie sluiten, werd de erkenning van de onderneming TEC + Services N.V., gevestigd te 6000 Charleroi, rue du Gazomètre 4, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0450 29, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 23 juli 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming TEC + Services N.V. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming N.V. TEC + Services, toegekend onder het nummer 20 0450 29, blijft geldig tot 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie sluiten, werd de erkenning van de onderneming Full Protec B.V.B.A., gevestigd te 6140 Fontaine-l'Evêque, rue de la Prairie 12, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0960 68, vernieuwd voor een periode van vijf jaar, vanaf 28 mei 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Full Protec B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Full Protec B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0960 68, blijft geldig tot 27 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie sluiten, werd de erkenning van de heer Buscemi, Mario, gevestigd onder de handelsbenaming "Sema Security", te 7800 Ath, clos des Fourboutiers 6, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0988 73, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 14 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Buscemi, Mario, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Buscemi, Mario, toegekend onder het nummer 20 0988 73, blijft geldig tot 13 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming Savat Security B.V.B.A., gevestigd te 9900 Eeklo, Blakstraat 24, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0231 20, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Savat Security B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Savat Security B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0231 20, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie sluiten, werd de erkenning van de onderneming Tevean N.V., gevestigd te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 6, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0264 21, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 28 mei 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Tevean N.V. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Tevean N.V., toegekend onder het nummer 20 0264 21, blijft geldig tot 27 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de erkenning van de heer Lefevre, Jean-Marie, gevestigd onder de handelsbenaming "Electro-Tecme", te 5060 Sambreville, rue Frangois Dive 37, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0306 23, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 28 mei 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Lefèvre, Jean-Marie heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Lefèvre, Jean-Marie, toegekend onder het nummer 20 0306 23, blijft geldig tot 27 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming De Meutter Paul C.V.B.A., gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 13B, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0330 24, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming De Meutter Paul C.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming De Meutter Paul C.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0330 24, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de erkenning van de onderneming Alarm Sound B.V.B.A., gevestigd te 1070 Anderlecht, Adolphe Prinsstraat 77, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0350 26, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003.

De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Alarm Sound B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Alarm Sound B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0350 26, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de erkenning van de onderneming Digit Security Company (D.S.C.) B.V.B.A., gevestigd te 6240 Farciennes, rue de Lambusart 68, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0356 27, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Digit Security Company (D.S.C.) B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Digit Security Company (D.S.C.) B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0356 27, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming De Jonge Luc B.V.B.A., gevestigd te 9400 Ninove, Ten Beukenboom 27, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0361 27, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming De Jonge Luc B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming De Jonge Luc B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0361 27, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming Deprez Elektro N.V., gevestigd te 8890 Moorslede (Dadizele), Meensesteenweg 96, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0364 27, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Deprez Elektro N.V. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Deprez Elektro N.V., toegekend onder het nummer 20 0364 27, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de heer Tilleman, Hans, gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle, Industriestraat 6, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0409 28, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Tilleman, Hans, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming de heer Tilleman, Hans, toegekend onder het nummer 20 0409 28, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de heer Pham, Tuan-Tai, gevestigd onder de handelsbenaming "Alarmsysteem Antwerpen", te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan 7, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0442 29, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 14 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Pham, Tuan-Tai, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Pham, Tuan-Tai, toegekend onder het nummer 20 0442 29, blijft geldig tot 13 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003, werd de erkenning van de onderneming I.B.G. Sécurité B.V.B.A., gevestigd te 1190 Vorst, Mozartiaan 46, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0465 30, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 30 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming I.B.G. Sécurité B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming I.B.G. Sécurité B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0465 30, blijft geldig tot 29 augustus 2008. v Bij ministerieel besluit van 10 september 2003, werd de erkenning van de onderneming Inter Belgium Security B.V.B.A., gevestigd te 1300 Waver, avenue Mercator 1, bte 1, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0466 30, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 30 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Inter Belgium Security B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Inter Belgium Security B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0466 30, blijft geldig tot 29 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003, werd de erkenning van de onderneming Etac Security Systems N.V., gevestigd te 1140 Evere, Kareelovenlaan 3c, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0476 30, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 30 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt. De onderneming Etac Security Systems N.V. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Etac Security Systems N.V., toegekend onder het nummer 20 0476 30, blijft geldig tot 29 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de erkenning van de onderneming EM Security B.V.B.A., gevestigd te 1 640 Sint-Genesius-Rode, Geevaertweg 51, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0936 65, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 17 december 2002. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming EM Security B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming EM Security B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0936 65, blijft geldig tot 16 december 2007.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de erkenning van de onderneming Access Security B.V.B.A., gevestigd te 4520 Wanze, chaussée de Tirlemont 30, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0953 68, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 8 april 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Access Security B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Access Security B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0953 68, blijft geldig tot 7 april 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming Meyskens Erwin B.V.B.A., gevestigd te 9160 Lokeren, Spinnerslaan 18, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0965 71, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 28 mei 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Meyskens Erwin B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Meyskens Erwin B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0965 71, blijft geldig tot 27 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de heer Thoelen, Geert, gevestigd onder de handelsbenaming "GT Protections", te 3570 Alken, Kastanjelaan 9, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0969 72, voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Thoelen, Geert, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Thoelen, Geert, toegekend onder het nummer 20 0969 72, blijft geldig tot 28 juin 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming Maes H.S. C.V.B.A., gevestigd te 9160 Lokeren, Hillarestraat 43, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0970 72, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Maes H.S. C.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Maes H.S. C.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0970 72, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de erkenning van de heer Henneberg, Pascal, gevestigd onder de handelsbenaming "Security Corporation", te 6740 Sivry-Rance, rue de La Louvière 18, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0971 72, voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Henneberg, Pascal heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Henneberg, Pascal, toegekend onder het nummer 20 0971 72, blijft geldig tot 28 juin 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming Aseq-Alarm and Safety Equipment B.V.B.A., gevestigd te 3610 Wilrijk, Boomsesteenweg 293, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0972 72, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 29 juni 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Aseq-Alarm and Safety Equipment B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Aseqalarm and Safety Equipment B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0972 72, blijft geldig tot 28 juni 2008.

Bij ministerieel besluit van 4 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2001 tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvord type ministerieel besluit prom. 04/12/2002 pub. 19/12/2002 numac 2002036590 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIId,e type ministerieel besluit prom. 04/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2002023099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het getuigschrift uitgereikt aan de rechthebbenden in het kader van de maximumfactuur sluiten, werd de heer Vandermeuse,Patrice, gevestigd onder de handelsbenaming "A&A Vandermeuse", te 5081 La Bruyère (Saint-Denis-Bovesse) rue du Sordoir 12, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1248 20, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Vandermeuse, Patrice, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Vandermeuse, Patrice, toegekend onder het nummer 20 1248 20, blijft geldig tot 3 december 2007.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten1, werd de onderneming Deselec S.C.R.L., gevestigd te 4600 Visé, allée des Mésanges 26, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1249 20, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Deselec S.C.R.L. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Deselec S.C.R.L., toegekend onder het nummer 20 1249 20, blijft geldig tot 5 december 2007.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003003092 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003035256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaamse betaalorgaan Landbouwproductiebeheer voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie sluiten, werd de onderneming Govelco B.V.B.A., gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Heetstraat 19, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1250 21, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Govelco B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Govelco B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1250 21, blijft geldig tot 30 januari 2008

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003003092 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003035256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaamse betaalorgaan Landbouwproductiebeheer voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie sluiten, werd de heer Lahor, Marnix, gevestigd te 1850 Grimbergen, Gerselarendries 70, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1254 21, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Lahor, Marnix, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Lahor, Marnix, toegekend onder het nummer 20 1254 21, blijft geldig tot 30 januari 2008.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten3, werd de onderneming A.S. Protection B.V.B.A., gevestigd te 4218 Héron (Couthuin), rue Via 5, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1256 21, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming A.S. Protection B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming A.S. Protection B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1256 21, blijft geldig tot 12 januari 2008

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003003092 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003035256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaamse betaalorgaan Landbouwproductiebeheer voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie sluiten, werd de heer Kyndt, Kristoff, gevestigd te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 4, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1257 21, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Kyndt, Kristoff, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Kyndt, Kristoff, toegekend onder het nummer 20 1257 21, blijft geldig tot 30 januari 2008.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten3, werd de onderneming EGC Rolans N.V., gevestigd te 4300 Borgworm, rue de Sélys-Longchamps 30, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1258 21, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming EGC Rolans N.V. heeft niet aan de voornoemde voorwaarde voldaan.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming EGC Rolans N.V., toegekend onder het nummer 20 1258 21, is met het volste recht verstreken op 22 oktober 2003, zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de we sluiten, werd de onderneming Alarme Protection Sécurité (A.P.S.) B.V.B.A., gevestigd te 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de Momalle 158, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1260 22, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Alarme Protection Sécurité (A.P.S.) B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Alarme Protection Sécurité (A.P.S.) B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1260 22, blijft geldig tot 2 februari 2008

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de we sluiten, werd de onderneming J.M.R. S.P.R.L.U., gevestigd te 1301 Waver (Bierges), chemin des Iris 4, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1264 22, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming J.M.R. S.P.R.L.U. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming J.M.R. S.P.R.L.U., toegekend onder het nummer 20 1264 22, blijft geldig tot 2 februari 2008.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, werd de onderneming Home Security Systems B.V.B.A., gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Diesterestraat 23, bus 1, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1265 22, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Home Security Systems B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Home Security Systems B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1265 22, blijft geldig tot 26 februari 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003009329 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van een organisatie voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003022501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministrieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsengeneeskunde sluiten, werd de heer Catrysse, Koen, gevestigd te 8210 Zedelgem (Veldegem), Kloosterstraat 135, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1266 23, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Catrysse, Koen, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Catrysse, Koen, toegekend onder het nummer 20 1266 23, blijft geldig tot 21 april 2008.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten, werd de onderneming Eletec B.V.B.A., gevestigd te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Industrieterrein de Voort, Pulsebaan 50/3, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1270 24, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Eletec B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Eletec B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1270 24, blijft geldig tot 22 april 2008.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten2, werd de heer Vanpevenaeyge, Gérard, gevestigd te 7822 Ath (Isières), chemin du Castillon 29, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1271 24, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Vanpevenaeyge, Gérard, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Vanpevenaeyge, Gérard, toegekend onder het nummer 20 1271 24, blijft geldig tot 12 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten, werd de heer Vanhove Franky, gevestigd onder de handelsbenaming "Vanhotec", te 8953 Heuvelland, Sint-Medardusplein 14, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1272 24, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Vanhove, Franky, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Vanhove, Franky, toegekend onder het nummer 20 1272 24, blijft geldig tot 22 april 2008.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten, werd de onderneming A.V.C. Security S.C.S., gevestigd te 1050 Elsene, Kroonlaan 232, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1273 24, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming A.V.C. Security S.C.S. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming A.V.C. Security S.C.S., toegekend onder het nummer 20 1273 24, blijft geldig tot 18 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2003-2008 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2003-2011 type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022630 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003022631 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022634 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten, werd de heer Bravin, Patrice, gevestigd onder de handelsbenaming "Alarm Perfect", te 7134 Binche (Leval-Trahegnies), rue des Boulois 210, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1274 25, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Bravin Patrice heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Bravin, Patrice, toegekend onder het nummer 20 1274 25, blijft geldig tot 21 mei 2008.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten0, werd de onderneming M.L. Security & Electro B.V.B.A., gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel, Klaverstraat 2, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1275 25, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming M.L. Security & Electro B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming M.L. Security & Electro B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1275 25, blijft geldig tot 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de heer Di Marco, Alfonso, gevestigd onder de handelsbenaming "Art'Elec", te 4420 Saint-Nicolas (Montegenée), rue Jean Mathieu Moulin 10, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1278 25, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Di Marco, Alfonso, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Di Marco, Alfonso, toegekend onder het nummer 20 1278 25, blijft geldig tot 31 juli 2008.

Bij ministerreel besluit van 1 augustus 2003, werd de onderneming Vandenbogaerde Electro Alarmsystemen B.V.B.A., gevestigd te 8530 Harelbeke, Roggestraat 36, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1279 25, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Vandenbogaerde Electro Alarmsystemen B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Vandenbogaerde Electro Alarmsystemen B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1279 25, blijft geldig tot 31 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003, werd de onderneming All Tech Security Systems (A.T.S.S.) B.V.B.A., gevestigd te 3090 Overijse, Duizendbladlaan 43, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1280 25, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming All Tech Security Systems (A.T.S.S.) B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming All Tech Security Systems (A.T.S.S.) B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1280 25, blijft geldig tot 31 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, werd de erkenning van de onderneming Ecotax Beveiligingstechnieken België B.V.B.A., gevestigd te 2242 Zandhoven (Pulderbos)" Pulsebaan 52 Unit B6, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0956 68, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 8 april 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming Ecotax Beveiligingstechnieken België B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Ecotax Beveiligingstechnieken België B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 0956 68, blijft geldig tot 7 april 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003009329 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van een organisatie voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003022501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministrieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsengeneeskunde sluiten, werd de onderneming JWL Elektro en Security B.V.B.A., gevestigd te 3900 Overpelt, Schansstraat 175, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1267 23, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De onderneming JWL Elektro en Security B.V.B.A. heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming JWL Elektro en Security B.V.B.A., toegekend onder het nummer 20 1267 23, blijft geldig tot 21 april 2008.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « Bit/Drill Combination box set of 300 PCS », vervaardigd in Taiwan door de firma « Arago Manufacturers Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de boren voor boormachines verhandeld onder de naam « 19 Piece HSS Titanium Coated Drill », vervaardigd in China door de firma « Hangz Hou Star Tools Co Ltd » type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houder van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en in de functionele en professionele revalid type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de paraplu's "Children's Automatic Umbrella" van de invoerder "In the Pink LTD" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pruiken "party wigs" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de pureepers model "Kitchen collection Fraisca, ref. 612043" type ministerieel besluit prom. 23/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van de schoenen model Style nr. 39427 "Girls Platform Black Mule Shoes" van het merk "Discount Shoe Zone/Benson Shoe Ltd" sluiten, werd de heer Joris, Stefan, gevestigd onder de handelsbenaming "G-TAC", te 3290 Diest, Schoonaerde 2, erkend als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 1268 24, voor een periode van 5 jaar. Deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de negen maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Joris, Stefan, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Joris Stefan, toegekend onder het nummer 20 1268 24, blijft geldig tot 22 april 2008.Bij ministerieel besluit van 10 september 2003, werd de erkenning van de heer Sottile, Patrick, gevestigd onder de handelsbenaming "Prevention Alarme", te 7100 La Louvière (Haine-Saint-Paul), Cité de l'Espérance 38, als beveiligingsonderneming, onder het nummer 20 0978 73, vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 14 augustus 2003. De vernieuwing van deze erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming, binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het keuringsverslag inzake technische uitrusting afgeleverd door een keuringsinstelling aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bekomt.

De heer Sottile, Patrick, heeft aan de voorwaarde voldaan door het voornoemde keuringsverslag over te maken.

De vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Sottile, Patrick, toegekend onder het nummer 20 0978 73, blijft geldig tot 13 augustus 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^