Erkenning
gepubliceerd op 18 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 3 februari 2005 wordt de onderneming Building Security Services B Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000708
pub.
18/11/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2005 pub. 16/02/2005 numac 2005012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vernietiging van de beslissingen van het Beheerscomité van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap genomen op de vergadering van 17 januari 2005 type ministerieel besluit prom. 03/02/2005 pub. 21/03/2005 numac 2005027279 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen na de sluiting, in de vijver op de "Mellier", veldnaam "Forges Basses" te Léglise sluiten wordt de onderneming Building Security Services B.V.B.A., gevestigd te 2870 Puurs, Schoonmansveld 17b, onder het nr. 20 1347 02, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten2 wordt de onderneming Fabricom GTI N.V., gevestigd te 1180 Brussel, Gatti de Gamondstraat 254, onder het nr. 20 1359 04, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten4 wordt de heer Ryckeboer, Kurt, gevestigd te 8490 Jabbeke, Caverstraat 2, onder het nr. 20 1361 04, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming Home Tech Concept B.V.B.A., gevestigd te 5150 Floreffe, rue de Sovimont 16A, onder het nr. 20 1360 04, erkend als beveiligings- onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022963 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005201567 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten sluiten wordt de onderneming A-All Locks B.V.B.A., gevestigd te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 83F, onder het nr. 20 1362 05, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten5 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Apo-Lux B.V.B.A., gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 25, onder het nr. 20 1063 05, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten1 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Kris Fransoo, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Electric Island, gevestigd te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 48, onder het nr. 20 1364 05, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2005 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de houtnijverheid type ministerieel besluit prom. 24/05/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmer sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Luc De Cock, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Protech, gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 11, bus 48, onder het nr. 20 1012 76, voor een periode van tien jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 2002 houdende erkenning van de interne tuchtregeling van de UCI, de KBWB en de WBV in verband met dopingpraktijken type ministerieel besluit prom. 01/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202188 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma's 01, 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Nikola Degrande, gevestigd te 8792 Desselgem, Zilverbergstraat 96, onder het nr. 20 1365 05, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten0 wordt de onderneming MCB Security B.V.B.A., gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 304, onder het nr. 20 1366 06, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitsnormen van woningen voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot instelling van een verhuis- en installatietoelage en een bijdrage in het huurgeld type ministerieel besluit prom. 30/06/2005 pub. 04/07/2005 numac 2005035789 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/06/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005201830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 61bis/1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 30/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005002080 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan ETL B.V.B.A., gevestigd te 3620 Lanaken, Broekstraat 10, onder het nr. 20 1367 06, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005035827 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor lan type ministerieel besluit prom. 05/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Tom Motiers E.B.V.B.A., gevestigd te 9230 Wetteren, Mellesteenweg 56, onder het nr. 20 1368 07, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming Total Security Equipment B.V.B.A., verkorte benaming « T.S.E. », gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 358, onder het nr. 20 0220 20, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming aan de heer Willems, Olivier, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Entreprises Olivier, gevestigd te 7332 Saint-Ghislain, rue Colonel Balaince 40, onder het nr. 20 1371 07, erkend als beveiligings- onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming Akebo N.V., gevestigd te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Izegemsestraat 7, onder het nr. 20 1369 07, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming 2-Protect B.V.B.A., gevestigd te 3201 Aarschot (Langdorp), Venneheidestraat 33, onder het nr. 20 1370 07, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 08/08/2005 numac 2005000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112 type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de heer Hans Jacobs, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Jacobs Beveiliging & Electriciteit, gevestigd te 2390 Malle (Oostmalle), Philip Geertsstraat 11, onder het nr. 20 1372 07, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 08/08/2005 numac 2005000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112 type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de onderneming General Engineering & Technology S.A., verkorte benaming G.S.E., gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 107, onder het nr. 20 0701 40, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005003674 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003648 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2005-2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2005-2013 type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022738 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005003700 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2005 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige Deposito's en borgtochten sluiten wordt de onderneming Electric Systems C.V.B.A., die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming E.S.A. Electric Systems Alarme, gevestigd te 1380 Lasne, rue de la Hutte 22, onder het nr. 20 0648 38, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten3 wordt de onderneming Tout-Elec Security B.V.B.A., gevestigd te 6223 Fleurus (Wagnelée), rue du Calvaire 30, onder het nr. 20 1376 09, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 16 september 2005 wordt de heer Firquet, Laurent, gevestigd te 4130 Esneux, rue Souverain-Pré 35, onder het nr. 20 1380 09, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 13 september 2005, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan K & S Security B.V.B.A., gevestigd te 2400 Mol, Ezaart 5, onder het nr. 20 1379 09, voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 20 oktober 2005 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Vanhotec B.V.B.A., gevestigd te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Sint-Medardusplein 14, onder nr. 20 1381 10, voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 20 oktober 2005 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan LBS Beveiliging B.V.B.A., gevestigd te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 175, onder het nr. 20 1382 10, voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 20 oktober 2005 wordt de onderneming E.M.V.I.2 N.V., gevestigd te 7181 Feluy, rue Saint-Ethon 29, onder het nr. 20 1383 10, erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^