Erkenning
gepubliceerd op 21 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 22 april 2005 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligi Bij mini

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000709
pub.
21/11/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Alarm Advies Bureau B.V.B.A., gevestigd te 2610 Wilrijk, Paviljoenlaan 5, onder het nr. 20 0771 44 voor een periode van tien jaar met ingang van 30 mei 2005.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Tavati B.V.B.A., gevestigd te 9800 Deinze (Petegem-Leie), Molenpark 16, onder het nr. 20 1114 91 voor een periode van tien jaar met ingang van 15 mei 2005.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Aart Van Wijngaarden, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Eltronic Alarmsystemen, gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 52, onder het nr. 20 0460 30 voor een periode van tien jaar met ingang van 12 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Electro Henri Devolder B.V.B.A., gevestigd te 8792 Waregem (Desselgem), Nieuwstraat 55, onder het nr. 20 1072 83 voor een periode van tien jaar met ingang van 22 november 2004.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Sercotec Europe N.V., gevestigd te 2030 Antwerpen, Klein Zuidlaan 4, voorheen gevestigd te 2930 Brasschaat, Neervelden 34, onder het nr. 20 0738 42 voor een periode van tien jaar met ingang van 23 februari 2005.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Protelek B.V.B.A., gevestigd te 9820 Merelbeke, Groenstraat 2A, onder het nr. 20 1102 87 voor een periode van tien jaar met ingang van 31 januari 2005.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Van Langeveld B.V.B.A., gevestigd te 8700 Tielt (Aarsele), Hogenhovenstraat 25, onder het nr. 20 0608 36 voor een periode van tien jaar met ingang van 7 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten0 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Madelec N.V., gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 52, onder het nr. 20 0722 41 voor een periode van tien jaar met ingang van 6 februari 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten0 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Honeywell N.V., gevestigd te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, onder het nr. 20 1093 86 voor een periode van tien jaar met ingang van 4 januari 2005.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 2005 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Electriciteitswerken Packle Ludo B.V.B.A., gevestigd te 3620 Lanaken, Sportstraat 4, bus 1, onder het nr. 20 1043 80 voor een periode van tien jaar met ingang van 7 juli 2004.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de toekenning van voorschotten op bepaalde vergoedingen type ministerieel besluit prom. 09/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202189 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Electrowil B.V.B.A., gevestigd te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 63, onder het nr. 20 0489 31 voor een periode van tien jaar met ingang van 8 oktober 2003.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022963 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005201567 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Willy Van Royen, gevestigd te 9140 Temse, Doornstraat 260, voorheen erkend onder de benaming Algemene Electriciteitswerken Van Royen & zoon onder het nr. 20 0747 43 voor een periode van tien jaar met ingang van 26 april 2005.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022963 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005201567 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Ellexent B.V.B.A., gevestigd te 1930 Zaventem, Kouterstraat 98, onder het nr. 20 0769 44 voor een periode van tien jaar met ingang van 16 juni 2005.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de wijzen van betalen van de retributies voorzien in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd door het koninkl type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202169 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1121 93 aan de onderneming Electronique Sécurité Groupe N.V., gevestigd te 5660 Couvin, chemin du Try Châlon 15, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 25 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de wijzen van betalen van de retributies voorzien in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd door het koninkl type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202169 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0782 45 aan de heer Moureau, Adelin, gevestigd te 4141 Sprimont (Louveigné), route de la Gendarmerie 60, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 24 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de wijzen van betalen van de retributies voorzien in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd door het koninkl type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202169 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Tele-Breva N.V., gevestigd te 3545 Halen, Stadsbeemd 1212, onder het nr. 20 1110 89 voor een periode van tien jaar met ingang van 16 maart 2005.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de wijzen van betalen van de retributies voorzien in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd door het koninkl type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202169 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Guy Coppens, gevestigd te 1570 Galmaarden, Stationsstraat 80, onder het nr. 20 0759 44 voor een periode van tien jaar met ingang van 30 mei 2005.

Bij ministerieel besluit van 26 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten3 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Francis De Ruyck, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Elektro De Ruyck, gevestigd te 8740 Pittem, Posterijlaan 51, onder het nr. 20 1012 76 voor een periode van tien jaar met ingang van 12 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Rayet, John, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming « R.S.A. Security », gevestigd te 6640 Froidchapelle, rue de la Jumelle 45, voorheen gevestigd te 5651 Laneffe, Tienne du Moulin 57, onder het nr. 20 0692 40 voor een periode van tien jaar met ingang van 22 mei 2005.

De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 18 november 2004.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0796 45 aan de onderneming Centralarm N.V., gevestigd te 4000 Liège, rue Jean Dister 14, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 24 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Westelec N.V., gevestigd te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 50, onder het nr. 20 1122 93 voor een periode van tien jaar met ingang van 14 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Alarm Elektro Theuma B.V.B.A., gevestigd te 3971 Leopoldsburg, Heidestraat 12, onder het nr. 20 0777 45 voor een periode van tien jaar met ingang van 24 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Brabex B.V.B.A., gevestigd te 2930 Brasschaat, Augustijnlei 150, onder het nr. 20 0783 45 voor een periode van tien jaar met ingang van 24 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Eric Deneve, gevestigd te 1770 Liedekerke, Opperstraat 118, onder het nr. 20 0792 45 voor een periode van tien jaar met ingang van 24 juli2005.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202179 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0691 40 aan de onderneming Alarm Rusi B.V.B.A., gevestigd te 4040 Herstal, rue des Trois Fermes 90, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 25 april 2005.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005035827 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor lan type ministerieel besluit prom. 05/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Delclef Luc S.P.R.L., gevestigd te 9340 Lede, Ledestraat 15, onder het nr. 20 1119 92 voor een periode van tien jaar met ingang van 22 juni 2005.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Emab N.V., gevestigd te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 55, onder het nr. 20 0368 27 voor een periode van tien jaar met ingang van 21 april 2004.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan ADL Security B.V.B.A., gevestigd te 1780 Wemmel, Diepestraat 80, onder het nr. 20 1124 94 voor een periode van tien jaar met ingang van 22 augustus 2005.

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Catronics Elektro Willems N.V., gevestigd te 2280 Grobbendonk, Schransstraat 34, onder het nr. 20 0553 34 voor een periode van tien jaar met ingang van 24 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1133 96 aan de heer Xhrouet, Marc, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming « Les Oies du Capitole », gevestigd te 4900 Spa, rue de la Poste 25, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 9 oktober 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Electro Maris B.V.B.A., gevestigd te 3550 Heusden, Lochtemanweg 122, onder het nr. 20 0741 43 voor een periode van tien jaar met ingang van 26 april 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Investico B.V.B.A., gevestigd te 8971 Waregem (Beveren-Leie), Kortrijkseweg 355, onder het nr. 20 0800 46 voor een periode van tien jaar met ingang van 13 september 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Marc Vandewoestyne, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Cools Security, gevestigd te 8800 Roeselare, Liebeekstraat 20, onder het nr. 20 0397 28 voor een periode van tien jaar met ingang van 30 mei 2005.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0717 41 aan de onderneming Baticom N.V., gevestigd te 1830 Machelen, Vilvoordelaan 155, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 18 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2005 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1125 94 aan de onderneming van de heer Mellaerts, Maurice, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Dams, gevestigd te 6040 Charleroi (Jumet), rue de Hornes 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 22 augustus 2005.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten1 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming J.M.E. B.V.B.A., gevestigd te 7012 Jemappes, rue de la Madeleine 22B, voorheen erkend onder de benaming « J.M. Electric B.V.B.A. », onder het nr. 20 1152 00 voor een periode van tien jaar met ingang van 5 februari 2006.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten1 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1143 98 aan de onderneming Ghost Protect, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming G.P. Security, gevestigd te 1315 Incourt, place Saint-Laurent 8, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 1 december 2005.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten1 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1129 96 aan de onderneming I.D. Security Services B.V.B.A., gevestigd te 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Culot 47, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 10 oktober 2005.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten1 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0651 38 aan de onderneming René Grandjean-Delrée B.V.B.A., gevestigd te 5590 Ciney (Leignon), rue du Sacré-Coeur 5, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 22 augustus 2005.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten2 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 1130 96 aan de onderneming C.Pro N.V., gevestigd te 1480 Tubize (Saintes), avenue Léon Champagne 3, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 9 oktober 2005.

Bij ministerieel besluit van 14 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005009730 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee assessoren van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005009731 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van een muziekpluche in de vorm van een bij met trekkoord en met EAN code 8712715716603 type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderstoel Zipp Block Chair ref. 62582 met als producent Happy Baby sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Failsafe B.V.B.A., met handelsbenaming Failsafe Security Team, gevestigd te 2600 Schoten, Kuipersakkerstraat 11-13, onder het nr. 20 0160 19 voor een periode van tien jaar met ingang van 16 januari 2003.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2005 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Cel Data Services N.V., gevestigd te 1140 Brussel, Georges De Lombaerdstraat 42-46, voorheen gevestigd 1200 Brussel, Leuvensesteenweg 1230, onder het nr. 20 0794 45 voor een periode van tien jaar met ingang van 24 juli 2005.

De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 1 januari 2003.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Tino Van Steenkiste, gevestigd te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 169, voorheen gevestigd 9870 Zulte, Olsensestraat 135, onder het nr. 20 1138 97 voor een periode van tien jaar met ingang van 13 november 2005.

De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 5 mei 2004.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Gem Security B.V.B.A., gevestigd te 2460 Kasterlee, Kerkenheide 11, onder het nr. 20 1117 92 voor een periode van tien jaar met ingang van 14 juni 2005.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoor type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan S.E.S. - Van Acker B.V.B.A., gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Kattestraat 20, onder het nr. 20 1136 97 voor een periode van tien jaar met ingang van 13 november 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^