Erkenning
gepubliceerd op 17 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 mei 2009 wordt de erkenning van d Worden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000411
pub.
17/06/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 mei 2009 wordt de erkenning van de vergunde bewakingsonderneming SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY NV, gevestigd te Brucargo 744, te 1931 Zaventem, als intern testcentrum vernieuwd met het oog op de afgifte van het « attest psychotechnisch onderzoek ».

Worden als selectiedeskundigen erkend : de heer JACOBS, Stijn en de heer BORREMANS, Geert voor de afname van de testen in het Nederlands en de heer BONTEMPS, Frédéric voor de afname van de testen in het Nederlands en in het Frans.

Deze vernieuwing van de erkenning wordt verleend met ingang vanaf 4 januari 2009 en ze vervalt samen met de vergunning zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van voornoemde wet van 10 april 1990, die aan SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY NV is uitgereikt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^