Erkenning
gepubliceerd op 11 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 26 april 2011 wordt de erkenning als ontwerper van bijzonder

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031231
pub.
11/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^