Erkenning
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 04/09/2012, wordt de erkenning als beveiligingsonde Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000009
pub.
16/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 04/09/2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming aan de onderneming ELECTRICITEITSWERKEN CROMMEN GERARD, met als ondernemingsnummer 0437706956 geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 04/09/2012, wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming aan de onderneming GREIN ALARMSYSTEMEN, met als ondernemingsnummer 0881343681, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 25/09/2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming aan de onderneming QPIT, met als ondernemingsnummer 0471994476, geweigerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^