Erkenning
gepubliceerd op 25 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 21 december 2012 werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van de vzw BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE geweigerd.

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031017
pub.
25/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2013011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de begeleiding van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2013 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003373 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2012, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor onroerende goederen » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 sluiten werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van de vzw BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE geweigerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^