Erkenning
gepubliceerd op 18 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2013, werd Céline Roisin erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum va(...) De erkenning draagt het nummer AG

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031301
pub.
18/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenningen als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031852 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Total Gas & Power Belgium SA » van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing sluiten, werd Céline Roisin (ondernemingsnummer 0536.731.682) erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/EPS/001229726.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035406 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de indiening van de dossiers voor subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, werd de bvba ENVIRON BELGIUM (ondernemingsnummer 0896.686.905) erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/EPS/001238962.

Bij ministerieel besluit van 10 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031767 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031768 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, werd de vzw IBEVE (ondernemingsnummer 0436.612.044) erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGREPS 037.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^