Erkenning
gepubliceerd op 27 november 2014

Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 april 2014, van het BIM, werd de heer LEONARD Grégory, gedomicilieerd avenue des Combattants 56, bus 6, te 1470 BOUSVAL, erkend als Certificateur wooneenheid, nat De er

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031800
pub.
27/11/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 april 2014, van het BIM, werd de heer LEONARD Grégory, gedomicilieerd avenue des Combattants 56, bus 6, te 1470 BOUSVAL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De erkenning draagt het nummer CREPP-001269407.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^