Erkenning
gepubliceerd op 04 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Over

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031114
pub.
04/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem(bad)water, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie, volgens hun accreditatie Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium ALCONTROL BV erkend bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012204371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012009301 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten, gewijzigd door ministerieel besluit van 14 maart 2013 en 12 mei 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor accreditatie L028 geldig tot 1 maart 2015.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium ANECO INSTITUT FÜR UMWELTSCHÜTZ GMBH & CO erkend bij ministerieel besluit van 30 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandrus dispar, evenals d sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 22 december 2005, 15 april 2010 en 22 oktober 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Dakks versie D-PL-17451-00 geldig tot 6 juli 2019.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w. erkend bij ministerieel besluit van 30 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022871 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 10 mei 2006, 17 september 2007, 27 april 2011, 20 december 2011, 17 september 2013 en 18 september 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 14 geldig tot 14 oktober 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium ECCA NV erkend bij ministerieel besluit van 3 oktober 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 18 geldig tot 19 maart 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium INSTITUUT ERNEST MALVOZ erkend bij ministerieel besluit van 17 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor de Vlaamse Rand rond Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 3 november 2003, 24 april 2006, 26 februari 2008, 4 juli 2012 en 3 december 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 10 geldig tot 15 september 2015.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium LABO S.E.C. BVBA erkend bij ministerieel besluit van 12 juni 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de aanvraag lopend voor accreditatie Belac.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium ODOMETRIC NV erkend bij ministerieel besluit van 3 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de aanvraag lopend voor accreditatie Belac.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium SERVACO NV erkend bij ministerieel besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rixensart type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo sluiten en gewijzigd door ministerieel besluit van 10 juli 2014 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac n° 8 geldig tot 24 maart 2016.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^