Erkenning
gepubliceerd op 20 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Water Bij ministerieel besluit van 5 december 2014 wordt de erkenning als laboratorium, gemachtigd voor de meting van de hoeveelheid potentieel spoelbare stikstof in de bodem, voor de "Service pédagogique de Belgique ASBL", met maatsch Bij ministerieel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200116
pub.
20/01/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Water Bij ministerieel besluit van 5 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015009050 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subco type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu sluiten wordt de erkenning als laboratorium, gemachtigd voor de meting van de hoeveelheid potentieel spoelbare stikstof in de bodem, voor de "Service pédagogique de Belgique ASBL", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3001 Leuven-Heverlee, W. De Croylaan, 48, voor een duur van vijf jaar verlengd ingaand op de dag van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 10-14 W01 (capaciteit 14 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/140/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 19 W01 (capaciteit 19 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/141/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 26 W01 (capaciteit 26 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/142/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 35 W01 (capaciteit 35 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/143/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 40 W01 (capaciteit 40 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/144/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 50 W01 (capaciteit 50 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/145/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 60 W01 (capaciteit 60 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/146/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 72 W01 (capaciteit 72 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/147/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Bio + R 7 W01 (capaciteit 7 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/148/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 13 W01 (capaciteit 13 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/149/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 17 W01 (capaciteit 17 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/150/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 47 W01 (capaciteit 47 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/151/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 55 W01 (capaciteit 55 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/152/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 60 W01 (capaciteit 60 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/153/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 70 W01 (capaciteit 70 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/154/A).

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaam Biopur R 95 W01 (capaciteit 95 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/01/155/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 9EH (capaciteit 9 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/136/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 17EH (capaciteit 17 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/137/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 27EH (capaciteit 27 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/138/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 38EH (capaciteit 38 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/139/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 58EH (capaciteit 58 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/140/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 75EH (capaciteit 75 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/141/A).

Bij ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water te Sprimont onder de handelsnaam Oxyfix R C90 99EH (capaciteit 99 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2014/04/142/A).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^