Erratum van 01 juni 2008
gepubliceerd op 25 september 2008

Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003393
pub.
25/09/2008
prom.
01/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


1 JUNI 2008. - Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 207 van 4 juli 2008, blz. 35625, dient in de Nederlandstalige tekst van artikel 145/32, § 3, b, 1°, vierde gedachtestreepje, te worden gelezen "- Het aantal maanden dat in aanmerking komt voor de terugname van de belastingvermindering; " in plaats van "- Het aantal maanden dat in aanmerking komt voor;".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^