Erratum van 03 februari 2010
gepubliceerd op 28 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende indiensttreding stage van Valérie Rosseels bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Erratum

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024114
pub.
28/04/2010
prom.
03/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


3 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende indiensttreding stage van Valérie Rosseels bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (CODA). - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 94 van 26 maart 2010, moet gelezen worden : blz. 19184, Nederlandse tekst, titel van het koninklijk besluit : « Indiensttreding stage » in plaats van « Eervol ontslag ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^