Erratum van 03 juli 2000
gepubliceerd op 10 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Errata

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014212
pub.
10/10/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


3 JULI 2000. - Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 136 van 13 juli 2000, gelieve men te lezen : In de Nederlandse tekst : op bladzijde 24557 : in artikel 96bis, § 1, zoals ingevoegd door artikel 15, tweede lijn : « mag wordt aangesloten » in plaats van « mag worden aangesloten »; op bladzijde 24558 : in artikel 105bis, lid 7, zoals vervangen door artikel 16, tweede lijn : « art. 105unodecies » in plaats van « art. 105undecies »; in artikel 122, § 1, zoals vervangen door artikel 19, vijfde lijn : « zijnde richtlijnen » in plaats van « zijnde de richtlijnen »; in artikel 20, tweede lijn : « 144nonies tot 144unodecies » in plaats van « 144novies tot 144undecies »; in artikel 144nonies, zoals vervangen door artikel 20, eerste lijn : « Art. 144nonies » in plaats van « Art. 144novies »; op bladzijde 24559 : in artikel 144decies, § 1, zoals vervangen door artikel 20, tweede lijn : « artikel 144nonies » in plaats van « artikel 144novies »; in artikel 144decies, § 2, zoals vervangen door artikel 20, vierde lijn : « worden vermenigvuldigd » in plaats van « wordt vermenigvuldigd »; in artikel 144decies, § 4, zoals vervangen door artikel 20, vierde lijn : « tweede voorschot voor 30 juni » in plaats van « tweede voorschot voor 30 juli »; op bladzijde 24560 : in artikel 144unodecies, zoals vervangen door artikel 20, eerste lijn, « Art. 144unodecies » in plaats van « Art. 144undecies »; op bladzijde 24561 : in artikel 24, negende lijn : « tot aanpassing van sommige bepalingen » in plaats van « tor aanpassing van sommige bepalingen ».

In de Franse tekst : op bladzijde 24555 : in artikel 10, lid 1, zoals vervangen door artikel 4, vierde lijn : « perturbations radioélectriques » in plaats van « perturbations radio-électriques »; in artikel 20, § 1, zoals ingevoegd door artikel 5, eerste lijn : « délibéré en Conseil des Ministres » in plaats van « délibéré en Conseil des ministres »; in artikel 68, 14°, zoals vervangen door artikel 6, C), eerste lijn : « 14° Interface : un point de terminaison » in plaats van « 14° Interface un point de terminaison »; op bladzijde 24556 : in artikel 93, § 1, 2°, zoals vervangen door artikel 11, tweede lijn : « la compatibilité électromagnétique » in plaats van « la comparabilité électromagnétique »; in artikel 93, § 2, 3°, zoals vervangen door artikel 11, tweede lijn : « et des abonnés » in plaats van « et des abonnes »; op bladzijde 24557 : in artikel 95, 2°, a), zoals vervangen door artikel 13 : « l'Union Internationale des Télécommunications » in plaats van « l'Union internationale des Télécommunications »; op bladzijde 24558 : in artikel 105bis, lid 7, zoals vervangen door artikel 16, tweede lijn : « à l'article 105unodecies » in plaats van « à l'article 105undecies »; in artikel 114, § 10, zoals gewijzigd door artikel 17 : « aux conditions prévues » in plaats van « aux conditions prévales »; in artikel 121, 1°, zoals vervangen door artikel 18, zevende lijn : « 22 juin 1992 » in plaats van « 27 juin 1997 »; in artikel 20, tweede lijn : « 144nonies tot 144unodecies » in plaats van « 144novies tot 144undecies »; in artikel 144nonies, zoals vervangen door artikel 20, eerste lijn : « Art. 144nonies » in plaats van « Art. 144novies »; op bladzijde 24559 : in artikel 144nonies, § 3, lid 1, zoals ingevoegd door artikel 20 : « est doté de la personnalité » in plaats van « est dote de la personnalité » en « dirigeant de l'Institut » in plaats van « dirigeant dé l'Institut »; in artikel 144decies, § 1, zoals vervangen door artikel 20, tweede lijn : « l'article 144nonies » in plaats van « article 144novies »; in artikel 144decies, § 2, lid 4, zoals vervangen door artikel 20, vierde lijn : « A défaut de communication » in plaats van « A défaut le communication »; in artikel 144decies, § 3, zoals vervangen door artikel 20 : « L'Institut publie chaque année » in plaats van « L'Institut publié chaque année »; op bladzijde 24560 : in artikel 144decies, § 9, lid 2, zoals vervangen door artikel 20, tweede lijn : « viennent l'année suivante » in plaats van « visent l'année suivante »; in artikel 144unodecies, zoals vervangen door artikel 20, eerste lijn : « Art. 144unodecies » in plaats van « Art. 144undecies »; in artikel 144unodecies, § 1, lid 2, zoals vervangen door artikel 20, vierde lijn : « délibéré en Conseil des Ministres » in plaats van « délibéré en Conseil des ministres »; in artikel 144unodecies, § 1, lid 2, zoals vervangen door artikel 20, zesde lijn : « impute ce montant sur ses coûts » in plaats van « impure ce montant dans ses coûts »; in artikel 144unodecies, § 2, zoals vervangen door artikel 20 : « délibéré en Conseil des Ministres » in plaats van « délibéré en Conseil des ministres ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^