Erratum van 03 juli 2000
gepubliceerd op 05 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Erratum

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014221
pub.
05/10/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


3 JULI 2000. - Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Erratum (1)


In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2000, blz. 24561, moet de voetnoot (2) onderaan de bladzijde vervangen worden door hetgeen volgt : _______ Nota (1) Gewone zitting 1999-2000. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 50-583/1. - Amendementen, nrs. 50-583/2 tot 50-583/5. - Verslag, nr. 50-583/6. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 50-583/7. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 50-583/8.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 25 mei 2000.

Senaat : Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-453/1. - Amendementen, nr. 2-453/2. - Verslag, nr. 2-453/3. - Tekst verbeterd door de Commissie, nr. 2-453/4. - Amendement, nr. 2-453/5. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 2-453/6.

Handelingen van de Senaat. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 29 juni 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^